Gıda Hattı

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

20 Mayıs 2008, 10:16
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklik, Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, gıda maddeleri ile doğrudan temas edecek kağıt ve kartonların bileşiminde; titandioksit (TiO2) yüzde 3'ü, kurşun 20 mg/kg'ı, arsenik 2 mg/kg'ı, klorür yüzde 0,2'yi, poliklorbifenil 2 mg/kg'ı ve formaldehit 15 mg/kg'ı geçmeyecek.

Yönetmelikle, plastiklerde kullanılacak boyar maddeler ile ilgili teknik özelikler de yeniden düzenlendi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.