Gıda Hattı

TSE'ye Sanayi Bakanlığı denetimi

29 Ocak 2007, 16:36
Paylaş

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kurumun kuruluş ve işleyişine ilişkin hazırlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından son şekli verilen taslak, Başbakanlığa sunuldu.

Taslağın aynen yasalaşması durumunda, Sanayi Bakanlığı geniş yetkilerle donatılacak.
Taslak ile TSE’ye bir yandan idari, mali ve teknik özerklik verilirken, diğer yandan Enstitü’ye sıkı bir denetim getiriliyor. Taslağa göre, TSE’nin her türlü hesap, işlem ve faaliyetleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabi olacak.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.