Gıda Hattı

Toprak alarm veriyor!

15 Haziran 2015, 15:56
Paylaş
Toprak alarm veriyor!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF), Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkiye Toprak Bilimi Derneği ve TEMA, Toprak Bayramı ve 2015 Uluslararası Toprak Yılı nedeniyle, 14 Haziran 2015 Pazar günü ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride, “Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı bir dünyada ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Toprak ve su gibi temel varlıklar sadece ülkelerin ve o ülkede yaşayan insanların değil, tüm canlıların ortak malıdır. Bundan dolayı da bu üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır.” mesajı verildi.

1 cm toprak yüzlerce yılda oluşuyor

Toprağın sınırlı bir varlık olduğu vurgulanan ve kaybedildiğinde veya bozulduğunda insanların yaşam süresi içinde tekrar kazanılamayacağına dikkat çekilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“1 cm toprağın oluşması için yüzlerce yıl gerekir. Topraklar yenilenebilir varlıklar değildir, bu yüzden toprakların korunması gıda güvenliği ve sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşımaktadır.”

Tarım arazilerinin %10`u üretim dışı kaldı

“TÜİK verilerine göre 2002`de 26,5 milyon hektar olan toplam tarım arazimiz son 12 yılda 2,6 milyon hektar azalarak 23,9 milyon hektara inmiş, yani toplam tarım arazilerinin %10`u üretim dışı kalmıştır. Miktar bakımından bu ölçüde kısıtlı hale gelmiş arazi varlığımız "çölleşmeden, kirlenmeye, sanayileşmeden, kıyı yağmalamasına" kadar üretim gücünün azalmasına yol açan bir dizi yeni sorunla da yüz yüzedir.

sadece ülkemizde değil tüm dünyada toprak varlığı gelecek için alarm vermektedir. Yeni yaklaşımlar tercih edilmediği takdirde 2050`de küresel düzeyde kişi başına düşen ekilebilir ve verimli arazi 1960`taki düzeyin dörtte birine inecektir. Dünyada ve Türkiye`de sürekli artan nüfusun doyurulabilmesi için topraklar ve verimli tarım arazilerinin korunarak, amacına uygun kullanılması zorunludur.

Açlığın, yoksulluğun, eşitsizliklerin yaşandığı bir dünyada ülkemiz sahip olduğu zengin toprak varlıklarını çok iyi korumak ve geleceğe aktarmak durumdadır. Toprak ve su gibi temel varlıklar sadece ülkelerin ve o ülkede yaşayan insanların değil, tüm canlıların ortak malıdır. Bundan dolayı da bu üretim faktörlerini korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak ve insanoğlunun hor kullanımından alıkoymak herkesin ortak sorumluluğundadır.

İşte bu sorumluluktan paylarına düşeni alan GTHB, AÜZF, ZMO, FAO, Türkiye Toprak Bilimi Derneği ve TEMA bu yıl ilk kez bir araya gelerek, Toprak Haftası etkinliklerini birlikte düzenleme kararı almıştır. Biz katılımcı 6 kuruluş, bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bu, her şeyden önce doğaya ve insanlığa karşı borcumuzdur.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.