Gıda Hattı

TMSF, Sagra'nın Satışı İçin İhale Açtı

16 Temmuz 2007, 19:26
Paylaş

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Sagra Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş"nin ticari ve iktisadi bütünlüğünün satışı için ihale açtı.

TMSF'nin konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyuruya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sagra Gıda Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'den haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayan varlıkları satacak.

Fon'un 27 Nisan 2007 tarihli kararı ile oluşturulan, Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışı; kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek.

Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli, 39 milyon ABD Doları olarak belirlendi.

İhale 25 Eylül 2007 tarihinde, saat 11.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.

Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek.

Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma sırasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında, ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.

Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 28 Eylül 2007 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de yapılacak

İhalede teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecek.

İstekliler şartnameyi, satış komisyonu tarafından Fon'un Büyükdere Caddesi Numara 143 adresinden bedelsiz olarak inceleyebilecekleri gibi, aynı yerden bedeli mukabili temin edebilecekler.

Tesis ziyareti ise 30 Temmuz ve 14 Eylül 2007 tarihleri arasında yapılabilecek.

Bu arada Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin) bulunanlar ise 14 Eylül 2007 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini satış komisyonuna bildirecekler.

Sagra Gıda Fabrikasının faaliyetini sürdürebilmesi için yararlı veya gerekli olan gayrımenkuller, makine-teçhizat, döşeme-demirbaşlar (menkuller) ve marka/marka başvuruları ile bu mal, hak ve varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmakta.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.