Gıda Hattı

TMO’nun ithalat ihalelerinde döviz açılımı!

10 Haziran 2022, 08:44
Paylaş
TMO’nun ithalat ihalelerinde döviz açılımı!

Yapılan düzenleme ile TMO’nun tarımsal ürün ithalatı ihalelerinde teminat olarak kabul edilecek değerler arasına, “yabancı para cinsinden döviz” de eklendi. Ayrıca TMO, yabancı devletin kuruluşlarından da protokol ile doğrudan alım yapabilecek. Ürün alım fiyatı, ilgili bakanın onayı ile TMO Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (AA) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

tmo-hububat-gidahatti

Dövizler de teminat olarak kabul edilecek

TMO’nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile buna ilişkin hizmet alımları ihalelerine ilişkin yönetmeliğin, “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 21’inci maddesinin birinci fıkrasının a bendinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, teminat olarak kabul edilecek değerler arasında nakdi olarak sadece “tedavüldeki Türk Lirası” sayılırken, söz konusu bent, “a) Tedavüldeki Türk parası veya ihalede teklif edilen yabancı para cinsinden döviz.” olarak değiştirildi.

TMO, doğrudan yabancı devlet kuruluşlarından alım yapabilecek

Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin başlığı “İhale usulleri ve tedarik yöntemi” olarak değiştirilirken, maddeye eklenen fıkrayla da;

Cumhurbaşkanı kararı ile görev verilmesi üzerine ilgili bakanın onayı ve Yönetim Kurulunun görevlendirmesiyle TMO Genel Müdürlüğünce, yabancı devletlerin kendi mevzuatına göre devlet kurumu veya kuruluşu sayılanlardan, yabancı devletin ortaklığı bulunan kuruluşlardan protokol ile doğrudan ithalat yoluyla alım yapılabilecek. Ürün alım fiyatı, usul ve esasları ile protokolde yer alacak diğer hususlar, ilgili bakanın onayı ile TMO Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca belirlenecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, TMO Genel Müdürü yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.