Gıda Hattı

TMO, İthal Ekmeklik Buğday Ve Mısır Satacak

19 Nisan 2007, 13:19
Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ithal ekmeklik buğday ve mısırı satışa sunuluyor.

TMO’nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, ithal bağlantısı yapılan 235,000 ton mısırın 35,000 tonu İzmir, 10.000 tonu Samsun, 100,000 tonu Derince ve 90,000 tonu da Bandırma limanlarında tahliye edilecek. TMO, ürünlerin millileştirilmelerine müteakip maniplasyon dahil KDV hariç olmak üzere 360 YTL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili satışa verecek.

Mısır satışları yalnızca yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapan yemini kendisi imal eden işletmelere yapılacak. Yem fabrikalarına 2005 veya 2006 yılı fiili tüketim belgelerinde yer alan aylık tüketim miktarına besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapan ve yemini kendi imal eden işletmelere ise Tarım İl/İlçe müdürlüklerinden alacakları belgeye göre mısır satışı yapabilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi, ayrıca stoklarda bulunan ekmeklik ve makarnalık buğdayların borsalarda ve iş yerlerinde ihaleli olarak satışa verilmesini iptal etti. Ancak, stoklarda bulunan arpaların borsalar ve şubelerde ihaleli olarak satışlarına devam edilecek. Stoklarda bulunan ekmeklik ve makarnalık buğdaylar herhangi bir kişi veya kuruluş ayırımı yapılmaksızın sabit fiyat garantili peşin sözleşmeli olarak satışa verilecek. Açık yığın ve MAYDÜ’lerden yapılacak buğday satışları ile tesisli ve geçici ekip (koltuk ambarı dahil) tüm buğday stoklarının satışlarına maniplasyon ücreti alınmayacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.