Gıda Hattı

TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesinin yolu açıldı!

28 Mayıs 2022, 08:24
Paylaş
TMO ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesinin yolu açıldı!

TMO’nun ithalat yoluyla yapacağı tarımsal ürün alımları ile mal ve hizmet alımlarında TL üzerinden yapılan sözleşmelerde ek fiyat farkı verilebilecek, sözleşmeler devredilebilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

tmo-hububat-alim-gidahatti

Tarım ürünleri alımlarında TL sözleşmelerde ek fiyat farkı verilecek

Yönetmeliğe eklenen “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici maddeye göre, Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilecek ve/veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunlu olacak.

Sözleşmelerin devri

Bu maddeye göre sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde başvuruya ilişkin karar alınacak. İdarenin sözleşmenin devrine onay vermesi halinde, yüklenici tarafından devre ilişkin işlemler onay tarihini takip eden 30 gün içerisinde tamamlanacak. İşlemlerin tamamlanmaması halinde başvuru yapılmamış kabul edilecek. Yüklenicinin idareye başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacak.

Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmenin devri ile ilgili diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümler uygulanacak.

Mal ve hizmet alım ihalelerinde de aynı yetki tanındı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de, aynı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik kapsamında ihalesi yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda ek fiyat farkı verilebilecek ve/veya bu sözleşmeler devredilebilecek.

Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması gerekecek.

Sözleşmeler, yüklenicinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması ve idarenin onayı ile devredilebilecek.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren her iki yönetmelik hükümlerini, TMO Genel Müdürü yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.