Gıda Hattı

TMO, fındık bölgelerinde depo yapacak.

9 Nisan 2007, 13:46
Paylaş

Bakanlar Kurulu, 2007/11854 sayılı ve 05. Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı resmi gazetede yayınlanan kararla geçen ağustos ayında yayınlanan "Fındık Alımı ve Satımı" ilişkin kararda, değişiklik yaptı.

Fındık Alımı ve Satımı Hakkındaki Kararda yapılan değişiklikle, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, fındık alımıyla, fındık üretim bölgelerinde depolama ihtiyacını gidermeye yönelik olarak lisanslı depoculuk faaliyetlerine uygun depolar yapmak ve/veya yaptırmakla görevlendirildi.

TMO, bu faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla idari bina kiralamaya, arazi, malzeme, demirbaş ve diğer araç ve gereçleri almaya, arazi kamulaştırmaya yetkili kılındı.

Ayrıca TMO, ürün alımları için gerekli finansmanı, kendi kaynaklarından, iç ve dış kredilerden sağlayacak.

Depo yatırımları için finansman, yine kendi kaynaklarının yanında bütçeye konulan ödeneklerden, içi ve dış kredilerden sağlanacak. Döviz ya da YTL cinsi sağlanacak kredilerden Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi yapılmayacak. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehde aldıkları paralar, yüzde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabii olacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.