Gıda Hattı

TMO, fındık alım-satımı yaparken alım-satım fiyatlarını da belirleyecek

3 Eylül 2006, 23:23
Paylaş

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), fındık alım-satımı ve alım satım fiyatlarını belirlemekle görevlendirildi.
Bakanlar Kurulu'nun fındık alım- satımında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nü (TMO) görevlendirmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; TMO, kararla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile alım satım fiyatlarını belirlemeye yetkili olacak. Kendisine verilen görevleri Kooperatifler, Birlikler veya diğer kuruluşlar aracılığıyla da yerine getirebilecek olan TMO, Ana Statüsü ve Karar kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek amacıyla idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya; satın aldığı ürünü işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya ve/veya açmaya yetkili olacak.

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), fındık alım-satımı ve alım satım fiyatlarını belirlemekle görevlendirildi.
Bakanlar Kurulu'nun fındık alım- satımında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nü (TMO) görevlendirmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre; TMO, kararla ilgili her türlü iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile alım satım fiyatlarını belirlemeye yetkili olacak. Kendisine verilen görevleri Kooperatifler, Birlikler veya diğer kuruluşlar aracılığıyla da yerine getirebilecek olan TMO, Ana Statüsü ve Karar kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmek amacıyla idari bina, depo, arazi, malzeme, demirbaş ve gerekli diğer araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya; satın aldığı ürünü işlemek üzere gerekli noktalarda tesis kiralamaya ve/veya açmaya yetkili olacak.
TMO, ürününü emanete bırakanlara belirleyeceği esaslar çerçevesinde avans ödeyecek. Bankaların, TMO tarafından 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen makbuz senetlerini teminat olarak gösteren gerçek veya tüzel kişilere kullandıracağı kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi uygulanmayacak. Bankaların söz konusu krediler nedeniyle lehe aldıkları paralar yüzde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olacak. Kullanılan kredilerin teminatı olan makbuz senetlerinin TMO'ya ciro ve teslim edilmesi durumunda, alım ve ödemeye ilişkin esaslar TMO tarafından belirlenecek.
TMO'nun ürün alımları için gerek duyacağı finansman, TMO kaynakları ile iç veya dış kredi temini suretiyle karşılanacak. TMO'nun bu kapsamda yurt içinden veya yurt dışından kullanacağı döviz ya da YTL cinsi kredileri üzerinden, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacak. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar yüzde 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine
tabi olacak.
TMO tarafından kredi temini için yapılacak "alım garantili satış" ve benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında belirlenen alım-satım şartları aranmayacak. Bu işlemlerden doğan alım-satım farkları ve diğer giderler borçlanma maliyeti olarak kabul edilecek.
TMO, karar kapsamında yapacağı faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek.İstenen bilgi ve belgeler tam ve doğru olarak talep edilen süre içerisinde TMO'ya verilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.