Gıda Hattı

Tip 2 diyabetin yıllık maliyeti...

21 Kasım 2017, 17:03
Paylaş
Tip 2 diyabetin yıllık maliyeti...

IQVIA Institute raporuna göre, tip 2 diyabetin komplikasyonlarının gelecek on yıl boyunca Türkiye'ye yıllık maliyeti 17 milyar TL olacak. 

Türkiye'de tip 2 diyabet ile yaşayan 6,3 milyonu aşkın kişi var ve Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun tahminlerine göre bu rakamın 2035 yılında 11,8 milyona ulaşması bekleniyor. Diyabetin sosyal ve ekonomik yükü hızla artarken, diyabet tedavisinde uyum ve sürekliliğin geliştirilmesi ise büyük bir önem taşıyor.

diyabet-nedir-gidahattiDiyabet yönetimindeki kilit paydaşlar, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından, Lilly İlaç'ın desteğiyle düzenlenen “Türkiye'de Diyabetin Maliyeti: Tedavide Uyum ve Sürekliliğin Önemi” toplantısında bir araya geldi.

TEPAV İnovasyon Çalışmaları Program Direktörü Selin Arslanhan Memiş, Lilly İlaç Genel Müdürü Daniel Lucas, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Celil Göçer’in açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Prof. Dr. Simten Malhan “Türkiye'de Diyabet Maliyetine Nasıl Bakmak Gerekir?” başlıklı sunumu ile IQVIA Institute'ün “Türkiye'de Tip-2 Diyabet Tedavisinde Uyum ve Sürekliliğin Geliştirilmesi” raporunun sunumu da yapıldı.

Tedavide uyum ve süreklilik

Diyabetin giderek artan yükü karşısında, tedavide uyum ve sürekliliğin iyileştirilmesi için var olan fırsatlara değinilen IQVIA Institute raporuna göre, tip 2 diyabet tedavisinin gelecek on yıl için her yıl komplikasyon maliyeti ortalama 17 milyar TL olacak. Bu dönemde düşük uyum ve sürekliliğin kaçınılabilir maliyetlerinin ise her yıl 1,26 milyar TL olması bekleniyor. Bu kaçınılabilir maliyetler ise SGK'nın tedavi ve ilaç harcamalarının %1,8'ine ve Türkiye'de diyabet ilaçları için yapılan harcamanın %57'sinden daha fazlasına karşılık geliyor.

Ayrıca tip 2 diyabet tedavisinde düşük uyum ve süreklilik sonucunda diyabet komplikasyonları riski anlamlı şekilde artıyor. Tip 2 diyabet tedavisine uyumu düşük olan diyabetli bireylerin son evre renal hastalıklara yakalanma olasılığı %79, kalp krizi geçirme olasılığı %9, inme geçirme olasılığı %8, ampütasyon olasılığı %10 ve körlük olasılığı ise %30 daha fazla. Sonuç olarak, düşük tedavi uyum ve sürekliliği olan bireylerin, yaşamları boyunca fazladan 26,300 TL'lik bir maliyetinin olması bekleniyor.

tepav-diyabet-selin-arslanhan-memis-gidahatti
TEPAV İnovasyon Çalışmaları Program Direktörü Selin Arslanhan Memiş

“Tip 2 diyabet büyük yük oluşturuyor”

Toplantıda konuşan TEPAV İnovasyon Çalışmaları Program Direktörü Selin Arslanhan Memiş, “Tip 2 diyabet prevalansı global olarak artıyor ve bununla ilgili rahatsızlıklar ve komplikasyonlar sağlık sistemleri ve toplum üzerinde oldukça büyük bir yük oluşturuyor. Dünya genelinde farklı ülkeler, bu hastalığın bir kamu sağlığı önceliği olarak tanınması açısından farklı aşamalarda olsa da, ulusal girişimlerin mevcut olduğu ülkelerin tedavi uyum ve sürekliliğinin iyileştirilmesi açısından daha iyi konumda olduğunu görüyoruz. Tip 2 diyabet tedavisi uyum ve sürekliliğinin geliştirilmesi, diyabetin sağlık sistemleri üzerindeki yükünü belirgin şekilde düşürerek, tip 2 diyabetle yaşayan bireyler için yaşam kalitesini artırabilir” dedi.

tepav-diyabet-lilly-daniel-lucas-gidahatti
Lilly İlaç Genel Müdürü Daniel Lucas

Lilly İlaç Genel Müdürü Daniel Lucas da, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Türkiye'deki diyabetli birey sayısı hızla artarken, bu rahatsızlığın giderek artan yükünün ilgili otoriteler tarafından da kabul edilmiş ve tip 2 diyabet yönetiminin ulusal girişimlerle iyileştirilmesinin hedeflenmiş olması son derece önemlidir. Raporda da belirtildiği gibi, desteğe ihtiyacı olan diyabetli bireylerin saptanması ve profillerinin belirlenmesi, tip 2 diyabet eğitimine erişimin iyileştirilmesi ve eğitimin bireye göre uyarlanması da dahil olmak üzere, diyabet tedavisinde uyum ve sürekliliğin iyileştirilmesi için pek çok fırsat mevcut. Bu toplantının ve raporun, bu fırsatların değerlendirilmesi konusunda bir olanak yaratmasını ve diyabete karşı mücadelede bizlere güç kazandırmasını diliyorum.”

tip-2-diyabet-risk-faktorleri-gidahattiTürkiye için kilit bulgular

IQVIA Institute'ün “Türkiye'de Tip-2 Diyabet Tedavisinde Uyum ve Sürekliliğin Geliştirilmesi” raporu, tip 2 diyabet tedavisinde düşük uyum ve sürekliliğin ve bunlarla bağlantılı kaçınılabilir ekonomik ve toplumsal maliyetlerin üstesinden gelmek için bir seri doğrulanmış, ülkeye özel öneriler ortaya koyuyor. IQVIA Türkiye Raporu'ndaki kilit bulgulardan bazıları şöyle:

“Hastanın kendi sağlığı ve bakımını yönetmek için bağımsız adımlar atma konusundaki istekliliği ve yeterliği için teşvik edilmesi esastır. Dolayısıyla, düşük tedavi uyum ve sürekliliğinin geliştirilmesi için, kişisel koşullar, sağlık inanç ve tutumları, sağlık okuryazarlığı, sağlık durumu ve erişim ve karşılanabilirlik şeklindeki beş faktörün karşılıklı etkileşimi ile belirlenen, yüksek derecede hasta aktifliği gereklidir.

Etkili hasta aktifliğini sağlamak amacıyla, diyabet dernekleri, kamu paydaşları, akademik çevreler ve diyabet uzmanlarından oluşan geniş bir paydaş grubu ile işbirliği halinde hastanın aktiflik yolculuğunun tüm evreleri için altı kilit öneri geliştirilmiştir. Bu önerilerin Türkiye sağlık sistemi bünyesinde yapılacak diğer kolaylaştırıcı değişiklikler ile pekiştirilmesi gereklidir."

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.