Gıda Hattı

TGDF, CIAA yönetiminde

7 Ağustos 2006, 10:03
Paylaş

TGDF Avrupa'nın karar alıcıları arasında

Haziran'da gerçekleştirilen CIAA Genel Kurulu'nda Türkiye'nin üyeliği onaylandı ve oybirliği ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu CIAA'ya “gözlemci üye” sıfatıyla kabul edildi.

CIAA 12-14 Haziran tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte şehrinde CIAA Sektör Başkanlarını bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun gözlemci üye statüsü ile ilk kez katıldığı toplantıda AB'ne üye ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli gıda ve içecek sektörlerini temsil eden dernek başkanları ile ülke federasyonlarını temsil eden başkanlar yer aldı.

Toplantı ev sahibi Macaristan Federasyonu Başkanı Attila Borodi'nin yaptığı konuşma ile açıldı. Açılışta Başkan Daniella Israelachwilli, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun gözlemci statüsünde üyeliğinin kabulünden dolayı duyduğu memnuniyetini belirtti ve TGDF'ye “hoş geldiniz” dedi.

Toplantının ana gündem maddeleri CIAA iletişim stratejileri ve araçları, diyet-sağlık-fiziksel faaliyetlerle ilgili iletişim stratejileri, gıda maddelerinin etiketlenmesi hakkında hazırlanan öneri, perakende sektöründe faaliyet gösteren mağaza zincirleri ile gıda üreticileri arasındaki sorunlar, sektörlerin finansal katkıları gibi başlıklardan oluşuyordu.

Toplantıda gittikçe artan miktarda üye ülkelerin ve bu ülkelerdeki şirketlerin kendileriyle ilgili konularda AB'inden onay almaları gerektiği ve CIAA'nın bu konularda üyelerine yardımcı olabileceği belirtildi. Hedef kitle alanında CIAA'nın bir marka olarak daha da geliştirilmesi üzerinde duruldu ve bu konuda 10 bin adrese gönderilen e-bültenden yararlanılabileceği ifade edildi. Bu çalışmalardan istenilen sonuçların elde edilmesi için Avrupa basınıyla sıkı işbirliği içinde olunması gerektiği bildirildi. Bu kapsamda gıda ve içecek sektörleri konusunda ülkelerinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki bilgilerin Başkana gönderilmesi istendi.

Gıdaların besin değerleriyle ilgili etiketleme çalışmaları konusunda yapılan sunumda, etiketleme konusunda ülkeden ülkeye görülen değişikliklerin Avrupa genelinde birbirleriyle uyumlu olması gerektiği belirtildi. Başkan Daniella Israelachwilli, CIAA'nın hazırladığı etiketleme önerisinin daha esnek ve sektörlerin değişik ihtiyaçlarına cevap verecek bir taslak olduğunu belirtti. CIAA'nın önerdiği Gıda Etiketleme Yöntemi, AB'de ortak bir etiketleme sistemi geliştirilmesini desteklerken gıda ambalajlarındaki ön ve arka yüz etiketlerinde gıda unsurlarının listesi, günlük yeterli miktar ve her bir pozisyon ve beher 100 gr/ml'de bulunan gıda unsurlarını gösterilmesini önermekte. Ana gıda unsuru olarak belirlenen ve “büyük 8” olarak adlandırılan; enerji, protein, CHO, şekerler, yağ, doymuş yağ, lif, sodyum/tuz bilgileri ile bir porsiyon/bir servis miktarı ile 100 mg/ml'de bulunan miktarların ve günlük yeterli miktarların etiketlerde belirtilmesi gerektiğini düşünülmekte. Üreticilere bu çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla CIAA tarafından geliştirilen ve geliştirilecek bir yardım kutusunda elektronik ortamda üreticilerin ihtiyaç duyacakları gıda/beslenme değerleri ve benzeri bilgilerle, eğitim, tüketici eğitimi ve bilinçlendirilmesi malzemesi gibi bilgiler hizmete sunulacak.

Bütün bu çalışmalarla CIAA gıda ve içecek sanayinin sesini duyurmayı, gıdaları “sağlıklı” veya “sağlıksız” olarak ayrım yapılmasını engelleyici, revize edilecek Etiketleme Yönetmenliği'nde ciddi bir katılımcı olarak yerini almasını ve devamlı suretle gelişme sağlamak üzere kendi girişimlerini destekleyen bir kuruluş olarak tanınmasını sağlamayı amaçlamakta.

Haziran ayı içinde CIAA Brüksel'de Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. 28 Haziran'da gerçekleştirilen Genel Kurul'da Türkiye'nin üyeliği onaylandı ve oybirliği ile Türkiye'yi temsilen Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu CIAA'ya “gözlemci üye” sıfatıyla kabul edildi. Genel Kurul'a Federasyon adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Rint Akyüz CIAA Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edildi ve “her ne kadar tüzükleri gereği Türkiye gözlemci statüsünde olsa da Yönetim Kurulu'nda Rint Akyüz'ün her üye ile eşit haklara sahip olacağı ve oylamalara katılacağı” bildirildi.

Yönetim Kurul Toplantısı'nda görüşülen en önemli konu, etiketleme konusuydu. Etiketleme konusunda hazırlanan tasarı oybirliği ile kabul edildi. Tasarının en önemli yanı, “gönüllü uygulama”, yani isteyen ülkenin uygulamayı gerçekleştirip istemeyenin gerçekleştirmeyeceği kuralıydı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.