Gıda Hattı

TGDF Başkanı Kopuz: "YASED üyesi gıda firmalarından AB çalışmalarımıza katkı beklemekteyiz"

2 Kasım 2007, 16:53
Paylaş

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından 1 Kasım’da İstanbul'da düzenlenen, “Hızlı Tüketim Malları Açısından Global Rekabet ve AB Yolunda Yeni Uygulamalar” panelinde önemli mesajlar verildi.

Panelde bir konuşma yapana TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, AB gıda işletmelerinin de Türkiye’deki gibi %95 oranında KOBİ’lerden oluştuğunu, bu KOBİ’lerin finansal sorunları ve teknolojik altyapı yetersizliklerinin onların da öncelikleri arasında olduğunu belirterek; “ O nedenledir ki Avrupa Birliği Teknoloji platformunu kurarak küçük ölçekli işletmelere Know How aktarmaya çalışmaktadırlar. “Önerileri ve mukayeseleri” yaparken Türkiye ve AB arasında gıda sektörü açısından koşullar itibarıyla çok da büyük farklar olmadığını bilmek gerekir. Türkiye AB konusunda dersine çalışmaktadır. Çalışmaya da devam edecektir. Ancak bu süreçte bizleri değerlendiren kurumların da bu konuda önyargısız olmasını Türk gıda sanayi adına talep etmekteyiz. Ve özellikle YASED üyesi küresel gıda şirketlerinden AB nezdinde Türkiye adına lobi çalışmalarımıza katkı beklemekteyiz. Zira Türkiye’nin iç piyasa ve tüketimi kadar ihracat konusunda da en dinamik sektörlerinin başında gıda sektörü gelmektedir.” dedi.

“Gıda İşleri Genel Müdürlüğü Kurulmalı”

Panelde bir konuşma yapan Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Karaca; Türkiye’nin global alanda ekonomik gelişmesi ve rekabet edebilirliğinin, bilgi ve istikrarla gerçekleşeceğini belirtti. Karaca, Türkiye’de gıda sektörünün gıda güvenliğine verdiği öneme değindiği konuşmasında; “ Gıda güvenliği en üst seviyeye çıkarılmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için gıda işleri tek çatı altında toplanmalı ve Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulmalıdır. 5179 Sayılı Gıda Kanunu’nun AB müktesebatına uyumu bir an önce gerçekleştirilmeli ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde revize edilmelidir.” açıklamasını yaptı. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin mali ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla uygulanacak Kurumlar Vergisi oranlarının ve teşviklerin sektörel bazda ele alınması ve bu kararlar alınırken Türkiye’nin gelecekteki vizyonunun dikkate alınması gerektiğine işaret eden Karaca, gümrük oranları konusuna da değinerek, gümrük oranlarında sık sık değişiklik yapılmaması gerekir dedi.

“Şeker fabrikaları mutlaka özelleştirilecek”

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları ise, “Devletin eliyle korkunç bir şeker, yem ve un fabrikaları atıl kapasitesi oluşturmuşuz. Şimdi de 'Bunlar başımızın belası, nasıl kurtuluruz' diyoruz. Hepsi yanlış planlamanın sonucu” dedi. Mirmahmutoğulları, 2008'de sertifikalı tohum üreticilerini destek kapsamına alacaklarını da belirtti. Sanayinin tarıma dayalı hammadde teminiyle ilgili sorumlulukları yerine getirmeye çalıştığını kaydeden Mirmahmutoğulları, gıda güvenliği konusunda sanayinin de elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Mirmahmutoğulları, şekerde özelleştirmenin mutlaka yapılacağını, bu yapılmazsa Türk tüketicisinin dünyanın en pahalı şekerini yemeye devam edeceğini vurguladı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.