Gıda Hattı

Teşvik İl ve Sektör Bazında Olacak, Ar-Ge Desteklenecek

6 Ağustos 2007, 18:11
Paylaş

İller ve sektör bazında teşvik yasası ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin desteklenmesi için yeni kanun çıkarılacak. Ayrıca Ar-Ge çalışmalarına hız verilirken bu konudaki kuruluş ve hizmetler bir elde toplanacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “2002-2007 Döneminde Yapılan Çalışmalar ile Yapılması Planlanan Çalışmalar” değerlendirmesinde, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) kayıtlı 57 bin küçük ve orta boy işletmenin (KOBİ), sayısının 100 bine çıkartılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlık, sanayi envanterini KOBİ’leri de alacak şekilde genişletecek. Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredi limitinin 50 bin YTL’ye artırılmasıyla faizin de yüzde 8'lere indirilmesi ve 5 yıl olan ancak bankanın tercih olarak 2 yıllık olarak kullandırdığı kredinin vadesi 5 yıla kadar uzatılacak.

Diğer bankalardan da kredi kullandırılması sağlanacak. Esnaf ve sanatkârlar korunmaya devam edilirken çırak, usta ve kalfanın e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına kaydı teşvik edilecek.

Araştırma için kanun

Bakanlığın gündeminde iller ve sektör bazında Teşvik Yasası ile Büyük Mağazalar Yasası’nın çıkarılması da var. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için yeni bir kanun çıkarılacağı kaydedildi. Rekabet gücünü artırmak, kayıtdışı ekonomiyi azaltmak ve işsizliği önlemek konularında yeni teşvikler geleceği belirtildi. Merkezi Tüzelkişilik Bilgi Sistemi’nin yürürlüğe girmesiyle, kamu kurumlarının tüzelkişilerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişilere ait bilgilerin vergi numarası ile bir sistemde birleştirilmesinin sağlanması, sistemde tutulan şirket bilgilerinin uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.