Gıda Hattı

TEPAV: Gerçekte Bütçe Açığı 20.8 Milyar YTL

15 Şubat 2008, 17:11
Paylaş

Hükümetin bütçe uygulamalarını eleştiren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2007'de yaklaşık 10 milyar YTL tutarındaki harcamanın ertelendiğini belirledi. TEPAV, 13.9 milyar olarak açıklanan bütçe açığının gerçekte 20.8 milyar YTL olduğunu belirtti.

TEPAV İstikrar Enstitüsü'nün, Mali İzleme Raporu-2007 Yılı Aralık Ayı Bütçe Sonuçları açıklandı. Rapor'da bütçe sonuçlarının yanı sıra "Bütçeden Harcama Kaçırma Yöntemleri" başlıklı bölüme de yer verildi. Raporda, muhtelif kesimlere ödenek üstü iş yaptırılıp, bunların bedelinin geciktirilerek bir sonraki yıla ertelendiği ve kamu açıklarının düşük gösterildiği ifade edildi. Geçen yıl ertelenmiş harcama tutarının 7.7-9.5 milyar YTL düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini kaydeden TEPAV, "Bu uygulama aslında kamu maliyesine reel olarak hiçbir tasarruf sağlamayan, aksine ekonomiye maliyeti olan, bunun yanı sıra kamuoyuna mali disiplin konusunda yanıltıcı bir izlenim veren saydamlıktan uzak bir tercihi yansıtmaktadır" açıklamasını yaptı.

En çok borç sağlıkta

Raporun, "Bütçeden Harcama Kaçırma Yöntemleri" başlıklı bölümünde, ertelenmiş yükümlülükler sorununun son birkaç yıldan bu yana bütçe harcamaları üzerinde görünmez bir yük oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu tür harcamaların bütçelere yansımamasının devletin mali işlemleri nedeniyle ülkenin karşı karşıya bulunduğu kamu finansmanı sorununun göz ardı edilmesine yol açtığı kaydedilen raporda, şu görüşlere yer verildi: "Yaratılan yükümlülükler özünde ülkenin kamu kesiminin resmi borç stoku dışında yaratılmış yeni bir borçlanma türü olarak, borç stokunun da eksik raporlanması sonucuna yol açmaktadır. Devletin bütçe hesapları tutmadığı zaman yükümlülüklerini erteleyerek ve reel kesimi bu anlamda zora sokarak sağladığı bir bütçe disiplini kamuoyuna güven vermekten uzaktır."Raporda, söz konusu borçların biriktiği alanların ağırlıklı olarak müteahhitlik ve sağlık kesimleri olduğu ayrıca Sağlık Bakanlığı ve döner sermayelerin ön planda yer aldığı belirtildi. Raporda, Kamu Maliyesi Hesap Bülteni'nde bu hesap bakiyelerinin izlenebileceği öncelikli veri kaynağı olan Devlet Muhasebe Mizanı'nın yayınlanmasının 2005 yılı sonundan itibaren durdurulduğuna da dikkat çekildi.

Bütçe açığı yüzde 200 arttı

Raporda, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin 2007 yılı sonunda 13.9 milyar YTL açık verdiği ifade edildi. Bütçe açığının bir önceki yıla göre yüzde 200 oranında arttığı kaydedilen raporda, yerel yönetim ve fon payı ödemelerinden kaynaklanan etki arındırılarak bakıldığında ise bütçe açığındaki artış oranının yüzde 138 olduğu kaydedildi. Raporda şöyle denildi: "Bütçe gelirleri arasında yer alan özelleştirme gelirleri dışarıda tutularak bütçe dengesindeki gelişmelere baktığımızda ise 2006 yılı sonunda 7.2 milyar YTL olan bütçe açığı 2007 yılı sonunda 20.8 milyar YTL'ye çıkmaktadır. Bu durum bütçe açığının özelleştirme ağırlıklı kaynaklarla kapatılmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bütçedeki olumsuz gelişme kendisini esas olarak program tanımlı faiz dışı dengede göstermiştir. Nitekim, 2007 yılı sonunda program tanımlı faiz dışı fazla performansı hedefin oldukça altında kalarak 21.7 milyar YTL düzeyinde gerçekleşmiş ve faiz dışı fazla program hedefinin yüzde 68.4'ü düzeyinde kalmıştır." Raporda, IMF tarafından geçmişe yönelik olarak yapılan revizyonlar çerçevesinde bütçe performansına bakıldığında, 2007 yılının, programın uygulandığı sekiz yıl boyunca mali uyum açısından en düşük performansın yaşandığı yıl olduğu ifade edildi. (ANKA)

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.