Gıda Hattı

Teklif, TBMM’ye sunuldu: Doğal gaza da kademeli tarife geliyor!

5 Ocak 2022, 00:41
Paylaş
Teklif, TBMM’ye sunuldu: Doğal gaza da kademeli tarife geliyor!

Elektrikte kademeli tarifeye geçilmesinin ardından AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi yasalaştığında, doğal gazda da kademeli tarifeye geçilecek. Teklifle, emekli maaşlarının alt sınırın 2.500 TL’ye çıkartılması, BES’te devlet katkısının yüzde 30’a çıkartılması da öngörülüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve 77 milletvekilinin imzasını taşıyan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Doğal gazda kademeli tarifeye geçilecek

Teklife göre, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının, kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanacak.

EPDK, daha önce yasalaşan kanun uyarınca, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrikte kademeli tarifeye geçildiğini açıklamış, faturaların tüketimin 150 kwh/saatin altı ve üstü olmasına göre farklı fiyattan düzenleneceğini bildirmiş, iki ayrı  zam oranı açıklamıştı.

TBMM’ye sunulan teklif yasalaştığında, elektriğin ardından doğal gazda da kademeli tarife dönemine geçilecek. Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketiminin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla, BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisi verilecek.

İGDAŞ uyardı

Kamu ihalelerinde artış talepleri için fiyat farkı düzenlemesi

Teklifle ayrıca, son dönemde ülkemizde ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklar ve girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar nedeniyle kamu ihalelerine yönelik talep edilen fiyat artışlarının “belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilebilmesini temin etmek amacıyla” 4753 sayılı Kanunda düzenleme yapılacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde halen yüzde 25 oranındaki devlet katkısı, yüzde 30’a çıkarılacak. 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

En düşük emekli aylığı 2 bin 500 TL olacak

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1.500 lira olan aylık asgari ödeme tutarı 2.500 liraya yükseltilecek. Bu düzenleme, 2022 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

Kamu görevlilerine 01/01/2022-30/06/2022 dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e çıkartılırken, enflasyon farkı ile birlikte zam oranı yüzde 30,95’e çıkarılıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.