Gıda Hattı

"Tek Dünya, Tek Sağlık"

27 Haziran 2011, 10:58
Paylaş
"Tek Dünya, Tek Sağlık"

Dr. Tjeerd Jorna - Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) Başkanı 

WVA, bu yılın Dünya Veteriner Hekimleri Günü mesajında veterinerlerin rolünü, “Tek Dünya - Tek Sağlık” olarak sloganlaştırdı.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) Başkanı Dr. Tjeerd Jorna; veterinerlerin hayvanlar, hayvan sahipleri ve toplum arasında merkezi bir role sahip olduğuna inanıyor. Tek Dünya-Tek Sağlık şeklinde sloganlaştırdıkları bu konsepti, dünyamızın insan ve hayvan sağlığını iyileştirmek adına veterinerlik ve tıp için tek tip bir yaklaşımın benimsenmesi olarak değerlendiriyor. Bu kavramın sağlıklı hayvanlar = sağlıklı insanlar olarak da ifade edilebileceğini belirtiyor.

27 Nisan- 01 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Dünya Halk Sağlığı Kongresi’ne katılan Dr. Jorna; Kongrenin 3. gününde gerçekleştirilen Veteriner Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği genel oturumunda “Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığındaki Rolü” konulu bir sunum gerçekleştiriyor. Dr. Jorna, yeni sloganlarıyla halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarda veteriner - doktor işbirliğine vurgu yapmak istediklerini söylüyor. Sunumu sonrasında yaptığımız görüşmede, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve halk sağlığının birbirinden ayrılamaz hususlar olduğunu belirtiyor. Neşeli tavrıyla kendi ülkesi Hollanda’dan esprili bir örnekle açıklıyor durumu; “Ben genellikle yaşlı veteriner hekimlerin ve yaşlı doktorların birbirlerini hiçbir zaman dinlemedikleri bir ülkeden geliyorum. Fakat şimdi genç veteriner hekimler ve genç doktorlar işbirliği yapıyor”.

2003-2007 yılları arasında FVE (Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu) Başkanı olarak görev yapan Jorna, 31 Temmuz 2008 tarihinde Kanada’nın Vancouver şehrinde gerçekleştirilen 29. Dünya Veteriner Kongresi sırasında Başkanlığa seçildiğini söylüyor. Görevini 2011 yılında Cape Town’da gerçekleştirilecek olan 30. Dünya Veteriner Kongresi’ne kadar devam ettirecek. Bu arada WVA’nın 50 yıllık tarihindeki ilk Hollandalı Başkan olduğunu da bir dipnot olarak aktaralım.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’ni kısaca tanıtır mısınız?

İlk çalışmalarına bir düzenleme komitesi olarak başlayan örgütümüz, 1959 yılında Dünya Veteriner Hekimleri Birliği adını aldı. Bugün elli yaşında olan Birliğimizin en önemli hedefini; Hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve zoonotik hastalıklarda global politika geliştirme konusu oluşturuyor.

Ancak bugünlerde mesleğimizi daha fazla ifade etmeye, aynı zamanda da mesleki hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki toplum içinde yapacağımız daha pek çok şey var ve sonuçta veterinerlerin görevini topluma ifade etmek zorundayız.

Mesleki hedeflerinizden bahsettiniz, biraz açar mısınız bu konuyu?

Tüm dünya veteriner hekimlerini temsil etmek, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE), FAO, WHO, Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH),  Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) gibi kuruluşların global faaliyetlerine destek vermek gibi bir misyonumuzun olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca, mevcut mevzuatları ve devlet politikalarındaki gelişmeleri takip ettiğimiz gibi, Amerika (CDC) ve Avrupa Hastalıktan Korunma ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerini de takip ediyoruz.

Bugünlerde mesleğimizin kalitesinin garantisi olarak, eğitime yönelik global bir onay sistemi kurmaya çalışıyoruz. Gelecek dönemde halk sağlığına yönelik risklerin azaltılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularına odaklanmak, ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Global hayvan sağlığı stratejimizin en önemli kriteri ise ortaya koyduğumuz “Tek Sağlık Yaklaşımı”dır.

Deli dana, kuş gribi ve BSE gibi hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara domuz gribi de eklendi. Siz ne düşünüyorsunuz; yeni bir kriz yaratacak mı?

Evet, bu yeni bir kriz olabilir. Çünkü bu virüste sadece domuz virüsü değil, aynı zamanda kuş ve insan gribi virüsü de bulunuyor. Dolayısı ile Domuz Gribi, bu üç virüsün bir kombinasyonudur ve virüsün genetiği yenidir. İçinde bulunduğumuz durumu güçleştiren ve telaş yaratan da bu kombinasyondur.

Geçmişte SARS’ı yaşadık ve SARS çok hızlı bir şekilde kontrol altına alındı. Pek çok vaka tespit ettik ve yaklaşık binden fazla insanı kaybettik. Ancak bugün Domuz Gribi şüphesiyle hastanelere gelen 14bin hastadan birçoğunun bu gribe yakalanmadığı görüldü; bu hastaların 12 bini iyileşti. Sonuç olarak bunu bir perspektife yerleştirmeniz gerekiyor. Dolayısı ile dünya geneline baktığınızda kesin şeyler söylemek için bir süre daha beklememiz gerektiği görülüyor. Fakat bana göre domuz gribi yanlış kelime… Sunumumda da açıkladığım gibi; İspanya gribi, Hong Kong gribi gibi buna Meksika Gribi demeliyiz ve Meksikalıları değil Meksika gribini suçlamalıyız, böyle tanımlamak daha iyi.

Gıda güvenliği ve halk sağlığı konusunda veteriner hekimler ile diğer meslek grupları arasında nasıl bir işbirliği öneriyorsunuz?

Bizim şu anda bizim yapmak istediğimiz bir şey bu! Halk sağlığını ve sonuç olarak da hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları kontrol etmek ve bu ikisini bir arada götürebilmek. Hastalığı ilk teşhis eden kişi çiftlikteki veteriner hekimdir. Bu doğal hayatta bir biyolog ya da ziraatçı da olabilir. Doktorlar ise insanlar için çalışmaktadır.  Dolayısı ile hastalıkları kontrol etmek amacı ile birbirimizle işbirliği yapmamız gerekmektedir. Bu işbirliğinin sağlanabilmesi için birbirimizi dinlememiz gerektiği ortadadır. Biz şunu söylüyoruz; “Veteriner hekimlik mesleği bir sağlık mesleğidir”. Bu süreç; yalnızca yetkili makamlar, bireysel olarak da sadece veteriner hekimler ile gerçekleştirilemez. Bu ancak işbirliği ile gerçekleştirilebilir.

Son olarak faaliyetlerinizden söz edelim biraz...

Dünya Veteriner Hekimleri Günü için, 2009 yılının teması olarak “Veteriner Hekimler ve Hayvan Yetiştiricileri: Kazandıran bir ortaklık” konusunu seçtik. Zira hayati önem taşıyor bu konu. Önümüzdeki yıllarda hayvansal protein konusunda tüm dünyada talep artışı olacak. Veteriner hekimler hayvanların sağlık ve refahını arttırmak için çalıştıklarından, bu talebin karşılanmasında önemli rol oynayacaklar.

Kısa bir süre önce Birliğimiz, “Tek Dünya - Tek Sağlık; Fikirlerden Eyleme Geçiş” isimli bir etkinliğe katılmaya davet edildi. 16-19 Mart 2009tarihleri arasında düzenlenen bu etkinlik Kanada Halk Sağlığı Dairesi tarafından organize edildi. Konsültasyon, bu altı kuruluş tarafından 2008 Ekim’inde üretilmiş bir doküman etrafına inşa edilmişti (Hayvan-İnsan Ekosistem Etkileşiminde Enfeksiyon Hastalıkları Riskinin Azaltılması için Stratejik Çerçeve). Tek Dünya Tek Sağlık Stratejik Çerçevesi dahilindeki uygulamalara dair önerilerimizin bu son raporda yer almasını ve ilgili paydaşlara iletilmesini bekliyoruz. Çerçevenin önerileri de içeren bir kopyasını son haliyle bir an önce yayınlamayı düşünüyoruz. Bu dokümanda, global sağlık üzerinde ciddi ilerlemelere yer verildiğinden, tüm veteriner hekimler üzerinde somut etkisi olacağından eminiz.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.