Gıda Hattı

Tariş: "Pamuk üreticisi, aşırı yağış yüzünden büyük zarara uğradı

28 Ekim 2006, 13:08
Paylaş

Tariş: "Pamuk üreticisi, aşırı yağış yüzünden büyük zarara uğradı, afet kapsamına alınsın"
Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği, Ege Bölgesi'nde yaşanan aşırı yağış ve sel nedeniyle pamuk üreticisinin büyük zarara uğradığını belirterek, bunun afet kapsamında değerlendirilmesi talebiyle hükümet nezdinde girişimlere başladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na yazılı olarak başvuran Birlik Yönetimi, kütlü pamukta yaşanan kalite ve verim kayıplarının yerinde tespiti amacıyla bir teknik komite oluşturulmasını ve oluşan zararların Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak risk çerçevesinde değerlendirilerek Devlet tarafından sağlanan prim kaynağından karşılanmasını talep etti.
Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Birliği Başkanı Basri Özçoban, aşırı yağışların Ege Bölgesinde pamuk üretimi yapmaya çalışan üreticilerin bir yıllık çabasını sular altında bıraktığını belirterek, "Yaşanan afet bölgemizde pamuk üretimi yapan ortaklanmızda telafisi son derece güç ekonomik kayıplara yol açmıştır. 2006 ürününde pamuk ekili alanların yaklaşık yüzde 50'sinde hasada henüz başlanmadı, bazı kooperatif bölgelerinde ise hasadı yapılmayan alan yüzde 70'in üzerinde. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde faaliyet gösteren Birliğimize bağlı 44 kooperatif vasıtası ile üretici ortaklarından yapılan kütlü pamuk tesellümlerinde kampanya sonu itibariyle %75 oranında kalite kaybı, yüzde 25 oranında verim kaybı oluşacağını tahmin ediyoruz. Üreticiler çaresizlik içinde.
Hükümet bu olayı afet kapsamırida değerlendirerek, acil önlem almalıdır. Tanm sigortalan uygulamasının henüz tam olarak yaygmlaşmadığı göz önüne alınarak kütlü pamuk ürününde yaşanan olağan dışı koşullar nedeniyle ortaya çıkan kalite ve verim kayıplannm 5363 sayılı Tanm Sigortaları Kanunu kapsamında Tanm Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınacak risk çerçevesinde değerlendirilmesini ve Devlet tarafından sağlanan prim kaynağından karşılanması yönündeki talebimizi yetkili mercilere ilettik.
Ayrıca, Birliğimize bağlı 44 kooperatifin faaliyet gösterdiği yerlerde İl ve ilçe Tarım Müdürlükleri ve Birliğimiz katılımıyla kütlü pamukta yaşanan kalite ve verim kayıplarını yerinde tespiti amacıyla bir teknik komite oluşturulması yönündeki talebimizi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tanmsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na ilettik. Cevapların olumlu olacağını düşünüyoruz."

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.