Gıda Hattı

Tarımsal işletmelere 600 TL kayıt desteği!

28 Aralık 2021, 10:32
Paylaş
Tarımsal işletmelere 600 TL kayıt desteği!

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine dâhil olan, tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere, işletme başına 2021 yılında 600 TL katılım desteği ödenecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42), 28 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü olarak dâhil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan Tebliğ, 81 ilde gönüllülük esasına dayalı olarak sisteme katılan işletmelere 2021 yılı için yapılacak olan katılım desteği ödemesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ödeme yapılacak tarımsal işletmeler ve ödeme miktarı

Tebliğ kapsamında ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dâhil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri Sorumlu Birime gönderilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Tarımsal işletmelere, işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2021 yılında 600 TL katılım desteği ödenir.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Uygulama takvimi

İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yıl içinde, anket yoluyla toplanacak.

ÇMVA katılım desteği uygulamasında, il ÇMVA komisyonlarının çözemediği ihtilaflı durumlar Merkez ÇMVA Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak. Sonuç alınamayan durumlar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına iletilecek.

Destek kapsamı dışında kalacak tarımsal işletmeler

ÇMVA katılım desteğinden;

a) İlgili muhasebe yılında ÇKS’ye ve/veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan,

b) ÇMVA Katılım Anlaşması imzalamak suretiyle başvuru yapmayan,

c) Verilerini istenen zamanda, doğru ve eksiksiz olarak veri toplayıcılar ile paylaşmayan,

ç) Sorumlu Birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda formları doğrulanmayan,

d) Kendi isteğiyle sistemden çıkan,

tarımsal işletmeler faydalanamayacaklar.

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte geri alınacak.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2020/27) yürürlükten kaldıran Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.