Gıda Hattı

Tarımda kadın girişimci sayısı artıyor

16 Ocak 2015, 23:01
Paylaş
Tarımda kadın girişimci sayısı artıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında verdiği hibe desteklerle 600’den fazla kadın girişimcinin iş hayatına girmesini sağladı.

IPARD fonlarının kullanımı için 2007 yılında kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), verdiği hibelerle köyden kente göçü azaltmayı, kırsal kesimin refah düzeyini ve istihdamı arttırmayı hedefliyor. Program kapsamında tarımsal işletmelere yönelik et ve süt üretimi ile et, süt, meyve-sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına destek veriliyor. Küçük çiftçilere yönelik olarak ise arıcılık, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, yerel ürünler ve el sanatları ile kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yönelik yatırımlar destekleniyor.

Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, başvuru sahibinin kadın olması, işletmede çalışanların en az %50’sinin kadın olması ya da yatırımın bir kadın girişimci tarafından uygulanması durumlarında kadın girişimcilerin projelerine öncelik veriyor. Son 5 yılda 600’den fazla kadın girişimcinin projesine destek veren Bakanlık, bu kapsamda 80 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Verdiği hibelerle birçok kadının iş hayatına girmesine ve işletme sahibi olmasına destek olan Bakanlık, aynı zamanda yerel sanatların yayılmasına da öncülük etti.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.