Gıda Hattı

Tarımda damla sulama, yüzde 75 su tasarrufu sağlıyor!

16 Mayıs 2022, 13:13
Paylaş
Tarımda damla sulama, yüzde 75 su tasarrufu sağlıyor!

Tarımsal üretimde suyun verimli kullanımı ve tarımsal sulamanın üretim üzerindeki etkisinin ele alındığı zirvede, damla sulama sistemiyle ürün çeşidine göre yüzde 50 ila yüzde 150 arasında verimlilik artışı, yüzde 75’e kadar su tasarrufu sağlandığının altı çizildi.

Akıllı sulama sistemlerinin mahsul verimliğine olan etkisi ve ilk yatırım maliyetini hızlıca amorti ettiği vurgulanan Netafim Medya Zirvesi’nde, suyun etkin kullanımı ve damla sulama teknolojileri hakkında merak edilen bütün sorular yanıtlandı.

Damla sulama sayesinde verimlilik %50 ila %150 artış gösteriyor

Çevrimiçi etkinlikte konuşan Netafim Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Pınar Parmaksız, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin yakın gelecekte daha fazla konuşulacağının altını çizdi. Tarımsal üretimin ana aktörü olan çiftçilerin daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Parmaksız, 2008 yılında Türkiye’de 1,1 milyon olan çiftçi sayısının günümüzde 530 bine kadar gerilediğini, bu azalmanın, gelecek nesillerin beslenmesi için büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

Netafim olarak geçen 25 yılda, akıllı tarımı yaygınlaştırmak için yoğun bir emek verdiklerini belirten Parmaksız, damla sulama sisteminin, suyla homojenize edilebilen gübreler sayesinde doğru miktarda besin ve mineralin, bitkiyi beslemesine vesile olduğunu kaydetti. Parmaksız, mikro sulama adı da verilen damla sulama ekipmanları sayesinde, ürün çeşidine göre %50 ile %150 arasında verimlilik artışı gözlemlendiğini, verimlilik artışının yanı sıra fazladan su kullanımı, enerji ve gübre sarfiyatının da önlenmiş ya da minimize edilmiş olduğunu bildirdi.

Dijital tarım pazarı 11 milyar dolara ulaşacak

Dünyada dijital tarım pazarının 2025 yılında 11 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağının altını çizen Pınar Parmaksız, ülkemizde henüz dijital tarım konusunda yeterince mesafe alınamadığını söyledi. Dijital tarım çözümlerinin, kurulacak meteoroloji istasyonlarıyla entegre olarak çalışıp, üreticilerin sahadan hava durumu güncellemelerini takip etmelerini sağladığına işaret eden Parmaksız, bu verilere göre sulama programlarının tüm ince ayrıntısına kadar planlanmasına katkı sunduklarını kaydetti.

Sürdürülebilir tarımın anahtarı damla sulama sistemi

Suyun akılcı kullanımı ve sürdürülebilir tarıma katkısına vurgu yapan Netafim Türkiye Satış Direktörü Okan Başaran da, başta hububat ve yonca olmak üzere, şeker pancarı, yer fıstığı, fasulye, pamuk, ayçekirdeği, fındık, kivi, muz gibi ürünlerin yetiştirilmesinde, henüz gereken düzeyde damla sulama sisteminin kullanılmadığını söyledi. Ekim alanlarında yapılan denemelerde damla sulama sisteminin etkinliğinin test edildiğini, damla sulama sistemi ile su tasarrufu miktarının yüzde 40 ile yüzde 75 arasındaki oranlarda değiştiğini bildiren Başaran, su yönetim politikasında radikal değişikliklere gidilmesini önerdi. Başaran,  özel ve DSİ’ye ait su kuyularında arazi metrekare ölçüm sisteminden çıkılarak, kullanılan sulama hidrantlarına sayaç takılmasını, su kullanım ücretlendirmelerin ise metreküp cinsinden hesaplanmasının gerektiğini ifade etti.

Teşvikler artırılmalı!

Damla sulama sistemi sayesinde verimlilik ve kalitenin artarken, enerji maliyetleri, işçilik, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin azaldığına dikkat çekilen etkinlikte, sürdürülebilir üretim için teşviklerin öneminin altını çizen Pınar Parmaksız, devletin sulama sistemlerine yönelik çiftçilere sağladığı yüzde 50’yi bulan dönemsel teşviklerinin olduğunu, bu noktada “çiftçiler ve tarımsal üretim için daha etkin ve daha verimli bir metot olan” damla sulamanın teşvik edilmesinin oransal olarak daha fazla öne çıkartılmasını önerdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.