Gıda Hattı

Tarımda alınacak önlemler dünyamızı kurtarabilir

23 Aralık 2018, 12:32
Paylaş
Tarımda alınacak önlemler dünyamızı kurtarabilir

Tarım alanında yapılacak bazı değişikliklerle karbondioksit dışı sera gazı salınımları %50 oranında azaltılabilir.

Tarım sektörü dünyanın en büyük karbondioksit harici sera gazı emisyonu kaynağıdır. Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü IIASA'nın araştırmasına göre tarımsal uygulamalarda yapılacak bazı değişiklikler yanında et ve süt ürünleri ağırlıklı beslenme alışkanlığından uzaklaşılması ile sektörün emisyonu 2050'ye kadar %50 oranında azaltılabilecek.

IIASA araştırmacılarından Stefan Frank liderliğindeki grup, dört farklı küresel ekonomik modeli birleştirerek karbondioksit harici tarımsal sera gazı salınımının önlenmesi konusunda ilk detaylı analize imza attı. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmada farklı bölgelerde farklı azaltım seçeneklerinin etkileri incelenerek, hem arz hem talep ayağında emisyonun ciddi şekilde azaltılmasına yönelik stratejiler ortaya koyuldu.

sera-gazi-emisyonu-5-gidahatti

Karbon vergisi ve karbon ticareti

Karbon fiyatlaması modeli ile yürütülen araştırmaya göre, sadece tarım sektöründe sürdürülecek düşük maliyetli çabalar tarımsal metan ve azot oksit salınımını 2050 yılına kadar %15 oranında azaltabilir. Bu miktar yıllık 0,8-1,4 gigaton (Gt) karbondioksit eşdeğerine karşılık gelmekte. Aşırı tüketim olan ülkelerde beslenme alışkanlığının değişmesi ile yıllık 0,6 Gt ek düşüş elde edilebilir. Bu da toplamda sektör emisyonunun %23 oranında azalması anlamına geliyor.

Yazarlara göre, tarım sektörü için karbon fiyatlaması gerçekte uygulanabilir bir yöntem değil, ancak yine de araştırma iklim değişikliği karşısında yapılabilecekler konusunda tarım sektöründeki potansiyele ışık tutuyor. Farklı baremler uygulanan modelde karbon fiyatlaması ton başına 20 dolardan 950 dolara çıkarıldığında ise sektörün emisyonundaki düşüş %50'ye kadar varıyor.

Tarımda verimlilik artıyor

Tarım kaynaklı metan ve azot oksit salınımı, halihazırda insanların neden olduğu sera gazı salınımının %10-12 civarına karşılık geliyor. Bunda en büyük sorumlu sentetik gübreler ve giderek büyüyen sürüler. 1990'dan beri tarımdaki emisyonun üçte bir oranında arttığı ifade ediliyor. Diğer yandan tarımsal üretimdeki artış %70 oranında. Bu da zamanla verimliliğin yükseldiğini gösteriyor.

Yine de dünya, Paris Anlaşması gereğince sıcaklık artışını 1,5°C sınırında tutmak istiyorsa bu salınımın düşürülmesi gerekiyor. Sera gazı açısından en büyük sorumluluğu taşıyan et ve süt endüstrisi, salınım önleme potansiyelinin üçte ikisini kapsıyor. Araştırmacılar arz ayağında uygulanabilecek üç seçeneği şöyle sıralıyor:

  • Sindirimi iyileştirecek yem katkıları veya sindirim yardımcılarının kullanılmasını gerektiren teknik seçenek.
  • Tarımsal üretimde bitki ve hayvan portföyünü değiştirmeye yönelik yapısal seçenek.
  • Üretim düzeylerini düşüren üretim seçeneği.

Talep ayağında ise tek seçenek var, daha az hayvansal ürün tüketimine yönelmek.

Araştırmacılar, görece yüksek emisyona sahip Afrika, Çin, Hindistan, Latin Amerika gibi bölgelere, kırmızı et ve süt gibi ürünlere odaklanmanın arz ayağında ciddi iyileşme ile sonuçlanacağını ifade ediyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.