Gıda Hattı

Tarım ve Orman Bakanlığından yeni GDO izinleri!

7 Ocak 2022, 01:22
Paylaş
Tarım ve Orman Bakanlığından yeni GDO izinleri!

Modern biyoteknolojik yöntemlerle endüstriyel enzim üretimine, genetiği değiştirilmiş bir mısır çeşidi ile bir soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanımına onay verilirken; geçerlilik süresi dolan hayvan yemlerinde kullanılan iki ayrı genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi için verilen onayların iptaline karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 20, 21, 22, 23, 24), 7 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim üretimine onay

Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Şirketi’nin başvurusu hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlendirerek, modern biyoteknolojik yöntemlerle enzim üretim kapasitesi geliştirilmiş Aspergillus oryzae LIVZ-105 çeşidi kullanılarak, endüstriyel Proteaz/Mukorpepsin (EC 3.4.23.23) enziminin üretimine, Kararda belirtilen hususlara uyulması şartıyla karar verdi.

Karara göre, LIVZ-105 kodu, Proteaz/Mukorpepsin (EC 3.4.23.23) enzim üretiminde kullanılan Aspergillus oryzae’nin “Ayırt Edici Kimlik” kodu olarak kullanılacak.

Kararın geçerlilik süresi, Biyogüvenlik Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına istinaden 10 yıl olacak.

Risk Yönetim Planları, başvuru sahibi tarafından Kararın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Bakanlığa ulaştırılacak ve denetimleri Bakanlıkça yapılacak. Kararın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde Güvenlik ve Acil Durum Tedbirlerinin yer aldığı Plan da, Bakanlığa sunulacak.

GDO’lu mısır ve soya çeşidinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı

23 Nolu Kararla, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR) tarafından, böceklere karşı dayanıklılık sağlayan genler ile glufosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş 4114 mısır çeşidi ve ürünlerinin;

24 nolu Kararla, yine BESD-BİR tarafından herbisitlere karşı tolerans sağlayan gen ile glufosinat amonyuma karşı tolerans sağlayan pat genini ihtiva eden SYHT0H2 soya çeşidi ve ürünlerinin,

hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuruya ilişkin raporlar değerlendirilerek, Karar’da belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına karar verildi.

Her iki çeşit için verilen onaylar, Biyogüvenlik Kanunu gereğince 10 yıl süreyle geçerli olacak.

Geçerlilik süresi dolan GDO’lu mısır çeşitleri için onaylar iptal edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan iki ayrı kararla ise, daha önce iki ayrı genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinin kullanımına verilen onaylar, söz konusu çeşitlere ilişkin Kararların geçerlilik süresi sona erdiği için iptal edildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.