Gıda Hattı

Tarım ve Orman Bakanlığı’na “ihracatta dönemsel düzenleme” yetkisi!

27 Ocak 2022, 10:03
Paylaş
Tarım ve Orman Bakanlığı’na “ihracatta dönemsel düzenleme” yetkisi!

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğde yer alan eşyanın ihracatında, gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1), 27 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım Bakanlığı, tarım ürünleri ihracatında dönemsel düzenleme yapabilecek

Tebliğdeki listede yer alan eşyaların ihracatının düzenlenmesi amacıyla yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği, İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlandı.

Buna göre, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ hükümleri, yürürlük tarihinden itibaren 31/12/2022 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanacak.

Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.