Gıda Hattı

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler? Başvurular için bugün son gün!

9 Haziran 2022, 14:32
Paylaş
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler? Başvurular için bugün son gün!
Tarım ve Orman Bakanlığı bir çok kadroya personel alacağını duyurmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı bin 800 personel alımı başvuruları bugün 9 Haziran'da sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamalarının yapılmayacağı bildirildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru şartları KPSS 2022/8 tercih kılavuzu ile netlik kazanmıştı. Alım yapılacak kadrolar arasında 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi de bulunuyor. 800 personel alımı başvuruları bugün 9 Haziran'da sona erecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartlar neler?

  • Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
  • Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
  • Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
  • Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (http://www.tarimorman.gov.tr) sitesinden inceleyebilirler.
  • Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanır?

  • Adaylar tercihlerini 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.
  • Sonuçların açıklanacağı tarih hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

 

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.