Gıda Hattı

Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2021 nelerdir? Hibe, kredi ve destekler!

7 Temmuz 2021, 13:21
Paylaş
Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2021 nelerdir? Hibe, kredi ve destekler!

Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2021 nelerdir konusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. İşte tarım ile ilgilenenlerin merak ettiği hibe, kredi ve destekler!

Tarım ve hayvancılık hibe destekleri 2021 nelerdir?

2021 yılında Tarımsal alandan, su ürünlerine, arıcılıktan el sanatlarına, ürün yetiştiriciliği projelerine ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara ilişkin üretim için makine yardımı, tıbbi yardım gibi hibe destekleri verilmeye devam edilecektir. Doğal kaynakların ve çevrenin koruması ele alınarak gelir düzeyinin yükselmesi, küçük ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi, güvenilirliğin artması gibi bir çok amaca yönelik desteklenme sağlanacaktır.

 • Buzağı destekleri
 • Malak desteklemesi
 • Dişi manda desteklemesi
 • Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi
 • Anaç koyun ve keçi desteklemesi
 • Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi
 • Sürü büyütme ve yenileme desteği
 • Arılı kovan desteklemesi
 • Damızlık ana arı desteklemesi
 • Sürü yöneticisi istihdam desteği
 • İpek böceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Besilik erkek sığır desteklemesi
 • Düve alım desteği
 • Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin desteklenmesi
 • Atık desteği
 • Programlı aşı ve küpe uygulamaları
 • Hastalıktan arı işletme desteklemeleri
 • Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği
 • Hayvan hastalığı tazminatı desteklemeleri
 • Ditap desteği

Hibe desteği son başvuru 22 Ocak 2021

 • Arıcılık projelerine %50,
 • Kaz ve Hindi yetiştiriciliğine %75,
 • İpek Böceği projelerine %100 hibe desteği verilecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yeni Hibe Desteklerine son başvuru tarihini 22 Ocak 2021 tarihi olarak açıkladı. Hibe desteklerine ilişkin başvurular 22 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Yeni hibe desteği limitleri belli oldu

Yatırım konularına göre desteklenecek kapasiteler ve hibe limitleri de belirlenirken,

1000 adet kapasiteli damızlık kaz kümes ve kuluçkahane inşaat yatırımlarında inşaat, makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 700 bin lirayı geçemeyecek.
1000 adet kapasiteli ticari hindi kümes inşaatı yapımı, alet, ekipman alımı için ödenecek hibe desteği 200 bin lirayı aşamayacak.
Arıcılık desteklemesinde makine, alet, ekipman için ödenecek hibe desteği 30 bin lirayı geçemeyecek.
İpek böcekçiliği hibe desteği, toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 1 milyon 100 bin lirayı, Toplu besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 950 bin lirayı, tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı ve dut bahçesi tesisi yatırımlarında 120 bin lirayı, Tekli besleme evi inşaatı, makine, alet-ekipman alımı yatırımlarında 105 bin lirayı aşamayacak.

Hayvancılık hibe destekleri yılında hangi yatırımlara verilecek?

Cumhurbaşkanı kararına göre; Bu yatırımlar genellikle tarım, su ürünleri ve hayvancılık adına yapılmış yatırımlardır. Ürünlerin işlenmesine yönelik sabit yatırımlar tesislerin enerji ihtiyacı, su, gaz ihtiyacı gibi yapılara yatırımları ile destek verir. Yeni açıklanan yönetmeliğe göre bu yatırımlar;

 • Aile işletmeciliği faaliyetlerini geliştirmek için yapılan altyapı sistemleri,
 • Arıcılık ve ürünlerine yönelik yatırımlar,
 • Bilişim sistemleri eğitimi,
 • El sanatları ve katma değerli ürünler,
 • Hayvansal ve bitkisel orijinal gübre işlenmesi, paketlenmesi ve dondurulmasına yönelik yatırımlar,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Kapasite arttırım yardımı, bu kapsamda; teknolojiye yönelik yatırımlardır.
 • Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar,
 • Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine yardım ve park alanları,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar,
 • Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği,

Yatırımcılar, bu kararlar durumunda tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarına yönelik ülke genelinde proje kabul döneminde 1 adet proje başvurusu yapabilirler. Bu yatırımlar tarıma dayalı ve kırsal ekonomik alt yapı yaptırımları hakkında çıkarılan tebliğler nihayet yayınlandı.

Hibe desteği verilmeyecek olanlar

Yapılan açıklamalardan yola çıkarak, kırsal kalkınma hibe desteklenmelerinden yararlanamayacak olanlar ise kamu kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan, bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanamayacaktır. Ayrıca bu kapsamdaki hibe destekleri ve projeleri onay almayacaktır. Denetim ve ceza kapsamında ise, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar, 5 yıl süreyle hiç bir desteklenme programından yararlanamayacaktır. Diğer hükümlere bakılarak, desteklenmeye ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar hibe ödemeleri devam eder. Ancak işlemler tamamlandıktan sonra KDV muafiyeti dahil hiç bir kamu kurum ve kuruluşlarının faiz niteliği desteklenmelerinden hariç hiç birinden yararlanamayacaktır.

Tarım ve hayvancılık projelerine %50 hibe desteği

Bu projeler, kapasite artırımı, modernizasyon veya teknoloji yenilenmesine yönelik yapılması gerekecek. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımları ve bireysel sulama sistemlerine yönelik yapılan yatırımlar proje üst limitinin %50′ sine kadar hibe yoluyla destek verilecektir.

Yukarıda vermiş olduğumuz kırsal kalkınma yatırımları kapsamındaki yatırımlardan onay olduğu sürece bu desteği projeye çevirip hibe desteğini alabilirsiniz. Proje bütçesi KDV (katma değer vergisi) dışında hazırlanır ve esas proje tutarı onay aldıktan sonra üst limitleri bildirimi ile belirlenecektir. Hibe ödemesi için ”hibe sözleşmesi” imzalanması en önemli şartlardandır. Bu desteklerden yararlanmak için projenizi tasarlayıp verilen tarihler de yatırımcılara sunarak onay beklemeniz yeterlidir. Verilen bu destekler ve iller için gerekli açıklamalar resmi gazete’ de yer almaktadır.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.