AramaArama
Gıda Hattı

Tarım ve gıdada etik, çevrimiçi konuşulacak!

24 Ağustos 2021, 12:34
Paylaş
Tarım ve gıdada etik, çevrimiçi konuşulacak!

TARGET tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TARGET Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, “Tarım ve gıda sisteminin değer sorunları üzerinde düşünen herkesi, bilim ile etiği birlikte sahiplenen yeni bir sistemin yaratılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tarım ve gıda sistemlerinde yeni dönem, ‘etiğin yükseliş dönemi’ olacaktır” dedi.

3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, ilki 2017 yılında Ankara’da, ikincisi 2019 yılında İzmir’de düzenlenen Kongrenin üçüncüsünü, yaklaşık iki yıldır dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi (online) olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Tarım ve gıda etiği konuşulacak

Taluğ, “İlk iki kongrede olduğu gibi bu kez de gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından çeşitli bilim alanlarındaki uzman ve akademisyenler ile tarım ve gıda etiğini konuşacağız. Ülkemizde eksikliğini hissettiğimiz tarım ve gıda etiği disiplininin düşünsel birikimine ve literatürüne katkıda bulunmaya çalışacağız” dedi. Kongre hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Prof. Taluğ, şöyle devam etti:

“Kongreye ulusal ve uluslararası pek çok konuşmacı katılacak. Dünya yeni bir tarım ve gıda sisteminin arayışı içinde. Bu alanda önemli çalışmaları olan ve yeni politika önerileri ile gündemi oluşturan kurumlardan EurSAFE’in Başkanı Prof. Kate Millar ile önceki Başkanı Prof. Matthias Kaiser; IPES-Food’un etkin üyelerinden Prof. Molly Anderson; Wageningen Üniversitesi’nden Prof. Bart Gremmen Kongre’ye çağrılı konuşmacı olarak katılacaklar. Alanın duayen bilim insanlarından ve önemli teorisyenlerinden Prof. Paul Thompson ve Prof. Robert Zimdahl Kongre’de birer konuşma yapacaklar. Ülkemizin saygın bilim insanlarının da katkılarıyla bilimsel anlamda dünya çapında bir kongre olacağını söyleyebilirim.

Kongre iki dilde düzenlendiği ve çok sayıda yabancı konuşmacı olduğu için simultane çeviri yapılacak. Yoğunluktan dolayı kongrenin oturumlarını ve sunumlarını, iki gün boyunca paralel Zoom odalarında gerçekleştireceğiz.”

“Tarım ve gıdada etiğin yükseliş dönemi”

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.targetcongress.com web sitesinden ulaşılabileceğini belirten Prof. Taluğ, “Tarım ve gıda sistemi insanın, toplumun ve doğanın esenliğinin anahtarıdır. Bu sistemin değer sorunları üzerinde düşünen herkesi 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi’ne katılmaya ve bilim ile etiği birlikte sahiplenen yeni bir tarım ve gıda sisteminin yaratılmasına katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Tarım ve Gıda Sistemlerinde yeni dönem ‘etiğin yükseliş dönemi’ olacaktır” dedi.

Konu başlıkları         

Çevre Etiği/Tarım, Gıda ve İklim Değişikliği/Toprak Etiği/Su, Tarımda Su Kullanımı ve Etik/Biyoçeşitlilik ve Etik/Agroekoloji, Doğaya Saygılı Üretim Uygulamaları/Sürdürülebilir Gıda Sistemleri/Hayvan Sağlığı, Refahı ve Hakları.

Açlık, Yoksulluk, Gıda Yardımları ve Gıdaya Erişim Hakkı.

Kırsal Kalkınma/Aile Çiftçiliğinin Korunması ve Güçlendirilmesi/Kooperatifçilik ve Çiftçi Örgütleri/Toplumsal Cinsiyet ve Değer Sorunları/Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma Koşulları ile İş Güvenceleri/Tarım ve Gıdada Çocuk Emeği.

Tarım, Gıda ve Beslenme Politikaları ve Etik/Tarımda Planlama ve Etik/Tarımsal Destekleme Uygulamaları ve Etik/Tarımın Finansmanı ve Etik.

Tarım ve gıdada küreselleşme de konuşulacak

Küresel Tarım ve Gıda Sistemi/Ulusötesi Tarım ve Gıda Şirketleri/Küreselleşmede Uluslararası Kuruluşlar/Toprak Gaspları/Gıda Güvencesi/Gıda Egemenliği/Uluslararası Gıda Yardımları/Küresel Gıda Ticareti/Adil Ticaret.

Fikri ve Sınai Haklar/Tarımsal Bilginin Ticarileşmesi/Tohum ve Patent.

Gıda Güvenliği/Gıda Hileleri, Taklit ve Tağşiş/Nutrigenomik ve Etik/Gıda Denetim Sistemleri, Uygulamaları ve Cezalar/Dürüst Gıda/Sertifikalandırma ve Belgelendirme Sistemleri/Bilgiye Ulaşım Hakkı ve İzlenebilirlik/Tüketici Hakları, Sorumlulukları ve Eğitimi.

Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliği Eğitiminde Etik Eğitimi/Gıda, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği ile Veteriner Hekimliğinde Meslek Etiği/Mesleki Sorumluluk.

Tarım ve Gıda Araştırmalarında Etik.

Yeni Teknolojiler, Biyoteknoloji ve GDO’lar.

Kentleşme, Çevre, Tarım ve Gıda İlişkileri/Kentsel Gıda Yönetimi/Kent Gıda Konseyleri/Gıda Çölleri/Tüketim Kooperatifleri/Gıda Toplulukları/Toplum Destekli Tarım/Kent Tarımı ve Etik.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Balık Avcılığı ve Etik.

Arıcılık ve Arı Ürünlerinde Etik.

Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı.

Tarım ve Gıda Yazarlığı ve Gazeteciliği Etiği/Medya, Saydamlık ve Güven/Gıda Reklamları ve Etik.

Gıda ve Sağlık.

Tarım, Toprak ve Gıda Hukuku ve Mevzuatı.

Tüketim Kültürü/Geleneksel, Yerel ve Etnik Gıdalar/Gastronomi ve Etik.

Tarımda ve Gıdada Etik Uygulamalar: İyi Uygulama Örnekleri.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.