Gıda Hattı

TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINA İADE DESTEĞİ

26 Mart 2007, 14:53
Paylaş

Tarımsal ürün ihracatında, bu yıl için uygulanacak ihracat iadesi yardımı tutarları ve uygulama esasları belirlendi. Yumurta, dondurulmuş meyve, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı, meyve suları ihracatındaki iade tutarları artırılırken, sözleşmeli tarım uygulamasında yüzde 40 olan ihracat iadesi artırım oranı yüzde 50'ye yükseltildi. Artırılan tutarın yüzde 40'ı ihracatçıya ödenecek.

Tebliğle ihracatçıya, iade yardımının yüzde 50'sini hizmet satın aldıkları firmalara aktarma olanağı getirildi.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilen, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2007'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, buket yapmaya elverişli çiçek, taze-işlenmiş-kurutulmuş-dondurulmuş sebze ve meyveler, meyve suları, reçel-jöle-marmelâtlar, zeytinyağı, zeytin, bal, hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar, yumurta, kümes hayvanları etleri ve bunlardan hazırlanmış ürünler, çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları, bisküvi-gofretler, makarnalar ihracatında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşması kurallarına uygun olarak ihracat iadesi ödenecek.

Tarımsal ürünlerin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla, DTÖ kurallarına uygun olarak ihracatta iade yardımı yapılıyor. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanan iade desteği, ihracatçıya hiç bir şekilde nakit ödenmiyor, ihracatçının Merkez Bankası nezdinde açılan hesabına, döviz kuru YTL'ye çevrilerek aktarılıyor. İhracatçı, söz konusu desteği, vergiler, vergi cezaları, SSK primleri, haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), enerji giderleri (elektrik ve doğal gaz), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerine mahsup ediyor. İhracatçı firmalar, hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebiliyor.

Nakit ödeme sadece tarımsal ürün üreticisine

İhrac edilen tarımsal ürünün İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilmesi halinde, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları yüzde 50 oranında artırılarak uygulanacak. Bu suretle hesaplanacak yüzde 50'lik artış tutarının yüzde 60'ı üreticiye nakit ödenecek, 40'ı ise ihracatçı adına açılmış mahsup hesabına alacak kaydedilecek. Önceden, sözleşmeli tarım ürünleri ihracatında iade tutarları ve ödeme oranları yüzde 40 artırılırken, artırılan tutarın yüzde 80'i üreticiye ödeniyor, yüzde 20'si ise ihracatçı firmanın hesabına aktarılıyordu. Tebliğde, ihracat iadesi işlemleri ve iadeden yararlanacak ihracatlar da belirtiliyor.

Tebliğe göre, dondurulmuş mevye-sebze ile meyve-sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri ihracatında tonda 68 dolar olan ihracat iadesi miktarı, 75 dolara yükseltildi. Meyve suları, meyve nektarları ihracatında, ihracat iadesi miktarı 134 dolar tondan 150 dolar/tona çıkarılırken, iade ödenecek ihraç ürün miktarı yüzde 17'den yüzde 15'e indirildi. Yumurta ihracatında bin adette 6 dolar olan iade miktarı 15 dolara, kümes hayvanları etinde yüzde 22 olan iade ödenecek ürün miktarı yüzde 40'a yükseltildi.

Zeytinyağı

Markasız, azami 5 kg'a kadar ambalajlarda yapılan zeytinyağı ihracatında, ton başına 100 dolar olan iade tutarı 125 dolara çıktı. Ancak, tescilli Türk Markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile net ağırlığı 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda ihraç edilen zeytinyağları için ihracat iadesi miktarı ton başına 150 dolardan 175 dolara, 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda ihrac edilenlerdeki ihracat iadesi miktarı 200 dolardan 250 dolara, 1 kg'a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda ihrac edilenlerde ise ihracat iadesi miktarı 350 dolardan 400 dolara çıkarıldı.

Ambalaj büyüklüğü 18 kg'dan fazla olan zeytin ihracatında ihracat iadesi verilmeyecek. Ancak tescilli Türk markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile 2-5 kg arasında (5 kg dahil) olan ambalajlarda ihrac edilen zeytine ton başına verilen iade desteği 100 dolardan 125 dolara, 1-2 kg arasında (2 kg dahil) olan ambalajlarda ihrac edilenlere verilen ihracat iadesi 125 dolardan 160 dolara yükseltildi.

Net ağırlığı 1 kg'a kadar (1 kg dahil) olan ambalajlarda, tescilli Türk markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile ihraç edilen zeytinler için ihracat iadesi miktarı ise ton başına 150 dolardan 200 dolara yükseltildi.

Meyve suyu ve pekmez

Şeker katkısız, yüzde 100 meyve suyu ihracatında, tonda 150 dolarlık ihracat iadesi, ihracat miktarının yüzde 50'si dikkate alınarak ödenecek. Şeker katkısız konsantre meyve suyu (brix değeri en az 64 olursa) ihracatın tamamına ihracat iadesi verilecek.

Tebliğ uyarınca, pekmez ihracatında ton başına 250 dolar ihracat iadesi ödenmeye devam edilecek. Net ağırlığı 1 kg'a kadar (1 kg dahil) ambalajlarda, tescilli Türk markaları ve “Made in Turkey” ibaresi ile bal ihracı halinde, ihracat miktarının yüzde 32'si yerine yüzde 40'ı için ihracat iadesi ödenecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.