AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Tarım, sulama ve enerjide atık su kullanımı vurgusu!

Tarım, sulama ve enerjide atık su kullanımı vurgusu!
22 Mart 2017, 10:26

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açığın, atık suların uygun teknolojilerden faydalanılarak arıtılmasını ve tarım, sulama ile enerji gibi çeşitli alanlarda tekrar kullanılmasını gerekli kıldığını bildirdi.

22 Mart Dünya Su Günü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dünya üzerindeki kıt su kaynaklarının, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir yönetimine dikkat çekilmesini amaçlayan "22 Mart Dünya Su Günü"nün bu yıl "su ve atık su" teması ile kutlandığı belirtildi.

 Nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliği gibi pek çok etken sebebiyle su kaynaklarının gerek miktar gerekse kalite açısından büyük baskı altında bulunduğunun bilindiği vurgulanan açıklamada, yaşamın temel kaynağı olan temiz, sağlıklı ve yeterli miktarda suya erişim konusunda günümüzde halen dünyanın özellikle bazı bölgelerinde ciddi sıkıntıların yaşandığı ifade edildi.

sulak-alan-1-gidahattiTarım, sulama ve enerjide atık su kullanımı

Öte yandan küresel çapta üretilen atık suların büyük bir bölümünün ise herhangi bir arıtma işlemine veya geri kullanıma tabi tutulmadan ekosisteme geri verildiği, bu durumun da çevre ve insan sağlığı açısından çeşitli sorunlara sebebiyet vermenin yanı sıra ekonomik açıdan da israfa yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılabilir doğal su kaynakları ile su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık, atık suların uygun teknolojilerden faydalanılarak arıtılmasını ve akabinde tarım, sulama ve enerji gibi çeşitli alanlarda tekrar kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Atık suların, çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmayacak şekilde arıtımının gerçekleştirilmesi ve yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturması sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında da kilit role sahiptir."

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel çapta arıtmaya tabi tutulmayan atık su oranının yarıya indirilerek güvenli biçimde geri kullanımın teşvik edilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, arıtılmış atık suların güvenli biçimde yeniden kullanılmasının, AB tarafından yakın dönemde benimsenen "döngüsel ekonomi" yaklaşımının hedefleri arasında da bulunduğu vurgulandı.

su-kaynaklari-su-kitligi-kuraklik-1-gidahattiÇevre ve İklim Değişikliği

Atık su yönetiminin, 21 Aralık 2009'da müzakerelere açılan "Çevre ve İklim Değişikliği" faslı kapsamında Türkiye'de yürütülen AB mevzuatına uyum çalışmalarının önemli alt başlıklarından biri olduğu ifade edilen açıklamada, bu çerçevede ilgili müktesebatın iç hukuka aktarılarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra AB destekli birçok altyapı yatırımı projesinin de Türkiye'de başarıyla hayata geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

 Açıklamada, 2002-2006 mali döneminde atık su altyapı projelerine AB fonlarından 22,5 milyon avro harcandığı, 2007-2013 mali döneminde ise toplam bütçesi yaklaşık 650 milyon avro olan 27 adet içme suyu ve atık su altyapı projesinin inşaatına başlandığı ve bugün itibariyle tamamlanan 13 adet projenin işletmeye alındığı kaydedildi.

 Su sektörüyle ilgili yatırımlara 2014-2016 yıllarında AB fonlarından ayrılan miktarın toplam 79 milyon avro olduğu, projelerin hazırlık çalışmalarının halen devam ettiğin bilgisine yer verilen açıklamada, atık su yönetimi alanında AB mevzuatına uyum ve uygulamanın sağlanması konularında Türkiye'de kaydedilen her yeni gelişmenin vatandaşların hayat kalitesinin daha da artırılmasına doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.