Gıda Hattı

Tarım sigortalarının kapsamı genişledi

6 Ocak 2015, 19:05
Paylaş
Tarım sigortalarının kapsamı genişledi

Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2015 yılında tarım sigortaları kapsamı genişletildi. 

Karara göre, bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilecek. Türkvet’e kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile erkek ve dişi danalarda ölüm riski için 2015 yılında sigorta priminin %50’si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzu’nun (TARSİM) ilgili tertibinden karşılanacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında da, Bakanlığın %50 destek verdiği tarım sigortalarının, 2015 yılında yağ gülünden hububat saplarına, vahşi hayvan saldırısından nakliyeye kadar daha fazla risk ve ürünü güvence altına alacağı bildirildi.

Tarım sigortaları 2014 yılı uygulamalarına ilave olarak 2015 yılında bitkisel ürün sigortasında; meyve bahçeleri ve bağların korunması amacıyla tesis edilen ‘dolu ağı ve örtü sistemlerini’ teminat altına alacak. İsteğe bağlı olarak yapılacak uygulama kapsamında ‘dolu ağı ve örtü sistemlerinde’ meydana gelen zararlar, dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını riskine karşı sigortalanacak.

2015 yılı uygulamasıyla hububatların hasat edilmeden önceki sap kısmı ve halk arasında Isparta gülü olarak bilinen ‘Yağ gülü’  dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını risklerine karşı sigorta kapsamına alınacak. Böylece dolaylı olarak saman da güvence altına alınmış olacak.

Diğer yandan yeni düzenleme ile büyükbaş hayvanların sigorta kabul yaşı 31 günden 8 güne, küçükbaş hayvanların ise 6 aydan 3 aya indiriliyor. Üreticiden gelen talep üzerine yapılan düzenleme, daha fazla yaşanan erken kayıp riskine karşı hayvanların teminat altına alınmasını hedefliyor.

2015 yılında tarım sigortaları su ürünleri hayat sigortasıyla, su ürünleri üretim tesislerinin ana unsurlarından olan  “kafes ve ağlar” da her türlü doğal afet, kazalar ve diğer canlıların saldırısından meydana gelecek zararlara karşı da teminat kapsamına alınacak.

Arıcılık sigortasıyla ilk yılda elde edilen sonuçlar ve yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, arılı kovanlar vahşi hayvanların saldırısından doğacak her türlü zararlara karşı teminat kapsamına alınıyor. Gezginci arıcılık yapan üreticilerin, poliçe vadesi içerisinde sigortalı olarak nakliye yapabilme hakkı 3’ten 4’e çıkarılıyor. Başka bir deyişle gezginci arıcı sigortalı olarak bir yılda 4 kez nakliye yapabilecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.