Gıda Hattı

Tarım sigortalarının 2022 yılı kuralları belirlendi. Hangi ürün ve riskler kapsamda?

22 Aralık 2021, 14:33
Paylaş
Tarım sigortalarının 2022 yılı kuralları belirlendi. Hangi ürün ve riskler kapsamda?

Cumhurbaşkanı Kararı ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2022 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranları belirlendi.

Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2022 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4931), 22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teminat altına alınacak ürünler ve riskler

Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek ürününde yaban domuzu zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek olan don zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilecek.

İsteğe bağlı teminat altına alınacak ürün ve riskler

Bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere;

a) Açık alanda yetiştirilen meyveler ve yağ gülü için don riski,

b) Dolu ağı ve örtü ile destek sistemlerinde ve bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde; dolu, dolu ağırlığı, kar ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri,

c) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

ç) Altıntop, limon, mandalina, portakal ve üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riski,

2) Meyve ağaçları, çay, asmaların kendileri ile fidanlarında ve süs bitkisi fidanlarında paket halinde; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri, sadece fidanlarda yaban domuzu zararı riski ile meyve ve bağ fidanlarında don riski,

Köy bazlı kuraklık verim sigortası

3) Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları,

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak,

4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ile kara, hava, deniz taşıtının çarpması, kar ağırlığı ek riskleri ile seranın örtü malzemesi, konstrüksiyon (iskelet) kıymetlerinin doğrudan bir zarara uğraması sonucu enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ve taşınma masrafları paket halinde;

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak,

Hayvancılık sigortaları

5) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri,

6) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık, terör, grev, lokavt ve halk hareketleri riskleri,

7) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski;

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,

Su ürünleri

8) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için hastalık, yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, fırtına hortum, deprem, sel ve su baskını, kazalar, predatörler, alg patlaması nedeniyle meydana gelen ölüm riski ile isteğe bağlı olmak üzere;

a) Kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri,

b) Su ürünleri ile kafes ve ağlar için hırsızlık riski,

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin, mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,

9) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, plakalı kovanlar için; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kara, hava, deniz taşıtının çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri;

İlgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak,

Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmeyecek.

Prim desteği

Karar kapsamında belirlenen riskler için 2022 yılında, sigorta priminin %50’si oranında prim desteği,

Açık alanda yetiştirilen meyveler, yağ gülü, şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünleri ile meyve ve bağ fidanlarında verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3’ü oranında ek prim desteği,

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise; sigorta priminin %70’i oranında prim desteği,

Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteorolojik verileri Tarım Sigortaları Havuzu ile dijital ortamda ücretsiz olarak paylaşacak.

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.