2018 Tarım Destekleri – Hangi ürünlere tarım desteği veriliyor? Hayvancılık desteği ne kadar?

2018 Tarım Destekleri, Bakanlar Kurulu’nun 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla belirlenmişti. Karar ile Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında bitkisel üretim destekleri ile hayvancılık destekleri belirlenmiş oldu.

2018 Tarım Destekleri ne zaman ödenecek?

2018 Yılı Tarımsal Destekleme Tebliğine İlişkin Kararı, 26 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Karar 2018 yılında uygulanacak olan Tarım Destekleri’ne ilişkin hususları kapsıyor.

Tarım Destekleri ile ne amaçlanıyor?

Bakanlık Tarım Destekleri’ni sağlarken,

 • Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmayı,
 • Verimi ve kaliteyi yükseltmeyi,
 • Araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi,
 • Uygulanan politikaların etkinliğini sağlamayı,
 • Sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmayı,
 • Sürdürülebilirliği sağlamayı,
 • Tarımsal kayıtların güncel tutulmasını,

amaçlıyor.

Tarım Destekleri için çiftçiler ne yapmalı?

Çiftçilerin; Çifçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları, kayıtlı iseler kayıtlarını her yıl içerisinde güncellemeleri gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise şu şekilde:

 • Tüm desteklemeler için başvuruların tebliğde belirtilen süre içinde yapılması gerekiyor.
 • Çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarını ve destek başvurularını arazilerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, eğer birden fazla ilçede arazileri mevcut ise ikamet ettiği ilin il/ilçe müdürlüklerine yapmaları
 • Fark ödemeleri için alım-satım belgesi ve borsa tescil beyannamesi (ELÜS alım satım belgesi olması taktirde borsa tescil beyannamesi aranmaz) isteniyor.
 • Zeytinyağı için alım-satım belgesi, tasiriye (sıktırma) faturası ve borsa tescil beyannamesi isteniyor.

Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler

Aşağıdaki ürünler 2018 yılında Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında destekleniyor:

İllerimizde belirlenen Tarım Havzalarına göre Tarım Desteği verilecek ürünleri görmek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bu listeye bakabilirsiniz.

Bu ürünlerin dışındaki ürünlere, “Diğer” ürünler kategorisinde belirtilen miktar kadar tarımda kullanılan mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak. Tarım Destekleri hakkında daha fazla bilgi almak için Bakanlığın sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Mazot ve gübre destekleri ne kadar?

 • Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf ve Tritikale desteklemeleri mazot 15 TL/da, gübre 4 TL/da*,
 • Çeltik ve Pamuk desteklemeleri mazot 40 TL/da, gübre 4 TL/da,
 • Nohut, Mercimek ve Kuru Fasulye desteklemeleri 14 TL/da ve gübre ise 4 TL/da,
 • Aspir desteklemeleri ise mazot 12 TL/da ve gübre 4 TL/da,
 • Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Dane Mısır ve Patates desteklemeleri mazot 12 TL/da, gübre 4 TL/da,
 • Kanola (Kadoz), Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri ve Diğer Ürünler desteklemeleri mazot 10 TL/da, gübre 4 TL/da,
 • Nadas alanları desteği ise mazot 6TL/da

olarak belirlendi.

* da: dekar başına. İfade edilen destek miktarları dekar başına yazılmıştır.

Tarım Destekleri - Mazot ve Gübre Desteği

Toprak Analizi Desteği

Toprak analiz desteği, asgari 50 dekar ve üzerinde tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş toprak analiz laboratuvarlarına analiz başına 40 TL olarak yapılıyor.

Mazot fiyatları arttığında ne oluyor?

Mazot fiyatlarında artış olması durumunda, mazot destekleme birim fiyatları, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arası günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda artırılarak uygulanıyor.

Organik tarım desteği nedir?

Bitkisel üretimde 2018 yılı üretimleri için ÇKS ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış olan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine, dekar başına

 • Kategoride 100 TL,
 • Kategoride 70 TL,
 • Kategoride 30 TL,
 • Kategoride 10 TL,

destekleme ödemesi yapılacak.

Kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere arılı kovan başına 10 TL destek verilecek.

tarim-tarla-ciftci-gidahatti

İyi tarım uygulamaları desteği nedir?

İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere, ÇKS’de oluşturulacak icmaller üzerinden iyi tarım uygulamaları destekleme ödemesi yapılacak.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği’nde,

 • Meyve ve sebze desteklemeleri bireysel sertifika olarak 50 TL/da,
 • Grup sertifika olarak 40 TL/da,
 • Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik Bitkiler desteklemeleri bireysel sertifika olarak 100 TL/da,
 • Grup sertifika olarak 50 TL/da

olarak belirlendi.

Örtüaltı desteklemeleri bireysel ve grup sertifika olarak 150TL/da, Çeltik desteklemeleri ise bireysel ve grup sertifika olarak 10TL/da olarak belirlendi.

Alabalık, Çipura, Levrek desteklemeleri bireysel ve grup sertifika olarak olarak 25Kr/kg olarak belirlendi.

Tarım Destekleri - iyi tarım uygulamaları desteği

Fark Ödemesi Destekleri

Belirli ürünler için Fark Ödemesi Destekleri de veriliyor. Güncel destek miktarları şu şekildedir:

 • Yağlık Ayçiçeği, 40 Kr/kg,
 • Kütlü Pamuk, 80 Kr/kg,
 • Soya Fasulyesi 60 Kr/kg,
 • Kanola (Kolza) 50 Kr/kg,
 • Aspir 55 Kr/kg,
 • Dane Mısır 3 Kr/kg,
 • Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 5 Kr/kg,
 • Çeltik 10 Kr/kg,
 • Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50 Kr/kg,
 • Zeytinyağı 80 Kr/kg,
 • Yaş Çay 13 Kr/kg,

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 yılında ekilen mercimek ve nohut için, aldığı desteğe %50 İlave destek veriliyor.

tarla-tarim-ciftci-gidahatti (1)

Diğer Alan Bazlı Destekler

Bakanlar Kurulu Kararı’nda 2018 yılı üretimleri için yapılacak, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre fark ödemesi destekleri; Hayvancılık destekleri; Diğer tarımsal amaçlı destekler yer alırken, üretici birliklerine yapılacak kesinti oranları, finansman ve ödeme esaslarına da açıklık getirildi.

Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 TL ödenecek.

Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fındık Alanlarının Tespitine Dair Karar ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan üreticilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, Kararın eki listede belirtilen havzalarda dekara 170 TL ödenecek.

Hayvancılık Desteklemeleri de Diğer Destekler

Çiğ süt desteklemeleri devam edecek

Ürettiği çiğ sütü kayıtlı süt işleme tesislerine satan ve bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü, soğutulmuş inek sütü ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne farklı olmak üzere, Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Ürettiği çiğ sütü üretici örgütleri aracılığı ile süt tozu olarak Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) satan üreticilerin çiğ süt desteklemeleri devam edecek.

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında dekar başına 100 lira ödeme yapılacak.

Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerine, en fazla 5 olmak üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 38 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, on iki aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenecek.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin 81 ilde uygulanmasına devam edilecek ve kayıt altına alınan 6 bin işletmede işletme başına 600 lira ödenecek.

Sertifikalı patates tohumuna 80 lira destek

Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği çerçevesinde dekara aspir, kanola, susama 4 lira, çavdar, tritikale, yulafa 6 lira, çeltik için 8 lira, arpa, buğday için 8,5 lira, fiğ, korunga, yem bezelyesine 20 lira, yer fıstığına 15 lira, yoncaya 30 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, soya için 20 lira, patates için 80 lira ödeme yapılacak.

Sertifikalı fide/fidan kullanım desteği bodur-yarı bodur meyve türleri ile bahçe tesisi, çilek fidesi için dekar başına 400 lira, diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi (bağ ve nar hariç) dekar başına 280 lira olacak.

Yurt içi sertifikalı tohumluk ve fidan üretimlerinin desteklenmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek, orijinal-temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek verilecek.

Balık Çiftliği - Tarım Destekleri

Su ürünleri destekleri

Su ürünleri desteği çerçevesinde alabalığa kilogram başına miktarlarına bağlı olarak 0,75-0,375 lira arasında, yeni türlere miktarına bağlı olarak 0,5-1 lira arasında ve midyeye 0,05-0,025 lira destek sağlanacak.

Geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesi için 10 metreden küçük balıkçı gemilerine 500 -1000 lira destek verilecek.

Kovan başına 10 lira verilecek

Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 10 lira, ana arı için 15 lira, damızlık ana arı için ise 40 lira destek sunulacak.

Öte yandan ipek böceği yetiştiriciliği de desteklenecek.

Hastalıklardan ari işletme ve aşı desteği

Hastalıklardan ari işletme desteği hayvan başına 450 lira, hastalıklardan ari ve onaylı süt çiftliği sertifikasına sahip olanlara ilave destek de 80 lira olarak belirlendi.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele çerçevesinde uygulayıcılara ödenen aşı ve küpe desteği hayvan başına 1 ila 1,5 lira arasında tespit edildi.

Hayvancılık, buzağı ve damızlık destekleri

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek ödenecek.

Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek.

Çoban istihdamı desteği, 200 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 5 bin lira olarak ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç hayvan başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.

Hayvan genetik kaynaklarını koruma destekleri kapsamında sığır pedigrili korumaya 800 lira, büyükbaş korumaya 600 lira, küçükbaş korumaya 90 lira, arı korumaya (kovan) 40 lira destekleme yapılacak.

Ayrıca, halk elinde anaç manda ıslahı desteği olarak 850 lira, damızlığa ayrılan manda desteği ve damızlık erkek materyal desteği 200 lira, ıslah programındaki koyun/ keçiler ile yavrularına halk elinde ıslah desteği taban sürüde hayvan başına 40 lira, elit sürü için 70 lira ödenecek.

Yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 1-200 baş için (200 dahil), hayvan başına 250 liraya kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

Bakanlıkça belirlenecek illerde 100 başa kadar düve alımına, düve bedelinin yüzde 30’u kadar tarım destekleri kalemi altında yapılacak. Uygulama 2018’den başlamak üzere 2 yıl devam edecek.

tarim-bahce-gidahatti

Yem bitkileri

Yem bitkileri için, Havza Bazlı Destek Modeli’nden ayrı şekilde de destek veriliyor.

Burada yem tipine göre aşağıdaki destek miktarları geçerli olacak:

 • Çok Yıllıklar 90 TL/da/yıl
 • Tek Yıllıklar 60 TL/da/yıl
 • Silajlık Mısır 100 TL/da/yıl
 • Kuru Şartlarda Ekilişi Yapılan Yem Bitkileri 40 TL/da/yıl

Öte yandan, Bakanlıkça belirlenen Hayvancılık Yetiştirici Bölgesinde yer alan illerde yem bitkisi ekilişine              Aldığı Desteğe %25 İlave; Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda 2018 yılında ekilen fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük için Aldığı Desteğe %50 İlave destek verilecek.


2019’da Tarım Destekleri artacak

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre tarım destekleri bütçesi, 2019’da yüzde 17,3 oranında artacak. Tarım destekleri tutarı, 2018’deki 14.4 milyar TL’den 16.9 milyar TL’ye çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 23 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunumunu yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi olan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde, 2018 yılında 14,8 milyar TL olan tarım destekleri büyüklüğü 16,1 milyar TL olarak yer almıştı.

Tarım ve gıda sektöründeki mevcut durumunda özetlendiği yıllık programda, 2019 yılı için tarımsal destek tutarları da yer aldı.

Tarım Destekleme Bütçesi 2019

Tarım destekleri bütçesi ne kadar olacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılında tarıma 12 milyar 722 milyon TL destek verilirken, bu yıl için verilecek toplam destek tutarının ise 14 milyar 489 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2019 yılı programında tarım destekleri bütçesi büyüklüğü ise 16 milyar 989 milyon TL olarak yer aldı.

Bu rakam, tarımsal desteklerde içinde bulunduğumuz 2018 yılına göre yüzde 17,3 civarında bir artış olacağını ortaya koydu.

2019 yılı tarım destekleri kalemleri

2019 yılı tarım destekleri bütçesinde en büyük kalemi, hayvancılık destekleri oluşturacak.

2017 yılında 3 milyar 848 milyon TL olan, 2018’de ise 4 milyar 103 milyon TL’ye çıkan hayvancılık desteği olarak 2019 yılı için öngörülen tutar, 5 milyar 268 milyon TL. Böylece hayvancılık desteklerinde gelecek yıl, 2018’e göre 1 milyar 165 milyon TL’lik bir artış olacak.

Diğer tarımsal destek kalemlerinde 2019 yılı için öngörülen rakamlar ise şöyle:

 • Alan Bazlı Tarımsal Destek Ödemeleri: 4 milyar 322 milyon TL
 • Fark Ödemesi: 3 milyar 721 milyon TL (Hububat ve Bakliyat, Çay ile arz açığı olan; kütlü pamuk, zeytinyağı, ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola, aspir ve dane mısıra veriliyor.)
 • Kırsal Kalkınma Amaçlı Tarım Destekleri: 1 milyar 900 milyon TL
 • Tarım Sigortası Destekleme Hizmetleri: 1 milyar 220 milyon TL
 • Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler: 342 milyon TL
 • Toplam (Hayvancılık destekleri ile birlikte): 16 milyar 989 milyon TL

Toplam tarım destekleri bütçesi kapsamında, 2016 yılında 450 milyon TL, 2017’de 483 milyon TL ödenek tahsis edilen Genç Çiftçi Programı’nda 2018 yılı için öngörülen 503 milyon TL de, gelecek yıl ödenecek.

2019 yılı havzalarda desteklenecek ürün listeleri açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, 2019 yılında havzalarda desteklenecek ürün listelerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi – sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe, mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülüyor.

BUGEM’in internet sayfasında ilan edildi

Bu kapsamda, 2019 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün (BUGEM) internet sayfasındaki duyuruya göre, 2019 yılı için destek verilecek havzalarda, destek verilecek 21 ürün şöyle:

Hangi ürünler desteklenecek?

Buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri

Söz konusu ürünler, listede belirtilen havzalarda ekildiği takdirde, mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir desteği verilecek.

Duyuruda, su kısıtı kapsamında belirlenen ilçelerde Mısır (Dane) üretiminde Damlama Sulama şartı aranacak.

2019 üretim yılı tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin dağılımına ulaşmak için tıklayınız.


2018 Tarım Destekleri ne zaman ödenecek?

Ekim ayının sonlarında Twitter’dan bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Üreticimizin yüzünü güldürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ süt desteği kapsamında bu yılın ikinci 3 aylık dönemi için 256 bin 571 üreticimize 194 milyon liralık destek ödemesine bugün saat 18.00’den itibaren başlıyoruz. Üretici kardeşlerime hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Fakıbaba’nın Nisan ayındaki tarım destekleri ödeme açıklaması

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 6 Nisan’da yaptığı açıklamada toplam 7.1 milyar TL’lik nakit hibe ödeyeceklerini, ödemelerin TC Kimlik Numaralarına göre gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Fakıbaba’nın açıklamasına göre 6 Nisan’da,

 • Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon,
 • Hububat ve baklagil desteği için 202 milyon,
 • Dane mısır için 58 milyon,
 • Yaş çay prim desteği için 164 milyon,
 • Fındık bazlı alan gelir desteği için 838 milyon,
 • Çay budama tazminatı için 2.5 milyon,

olmak üzere toplam 1.9 milyar liralık hibe desteği verilmişti.

Bu yılki Fındık, Hububat, Dane Mısır ve Yağlı Tohumlu Bitki destekleme ödemeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası’na göre 6 Nisan, 13 Nisan ve 20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Tarımsal Destekleme Haberleri