Gıda Hattı

TARIM'DA PLANLI DÖNEM

19 Şubat 2007, 14:39
Paylaş

Türk tarımındaki plansızlık, üretilen tütünün yakılması, ihtiyaç fazlası şekerin ucun fiyatla ihraç edilmesi, üretim fazlasına rağmen kaliteli buğday ithal edilmesi gibi çarpık sonuçlar ortaya koydu. Tarımda kaliteli ürün sıkıntısını planla aşmaya yönelik uygulamayla, plana uyan çiftçi yüksek destek alacak, her ürüne her yerde aynı destek verilmeyecek. Bu yıl 3 ilde başlanacak pilot uygulamayla yılda 600 milyon YTL’lik ilave verim artışı hedefleniyor.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ürün planlamasını, tarımsal destekleme mekanizmasıyla birlikte uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. Pilot olarak seçilen Edirne, Konya ve Diyarbakır'da başlatılacak Havza Bazlı Destekleme projesinde Türkiye 24 ana havza ve 80 tali havzaya bölünecek. Çiftçileri ürün planlamasına yönlendirmek için Tarım Bakanlığı'nın önereceği ürünü eken çiftçilere daha yüksek destekleme sağlanacak. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, projeye ilişkin olarak şunları söyledi:

Verimli ürüne yüksek destek

“Mevcut sistemde Türkiye'de hangi havzada üretirseniz üretin, bir ürün Türkiye'nin her yerinde aynı desteği alıyor. Halbuki biz biliyoruz ki, her havzanın verimliliği aynı değil. Bazı havzalarda bazı ürünler çok daha yüksek verimlilikte üretilebiliyor. Türkiye'deki havzaların her birinin toprak haritası, topoğrafyası, iklim verileri, ürün desenine ilişkin mevcut verileri toplamak suretiyle o havzada en yüksek verimlilikte hangi ürünlerin yetiştirildiğini tespit ediyoruz. Bir havzada en yüksek verimlilikte hangi ürünler yetiştiriliyorsa, o havzada o ürüne, diğer havzalardan daha yüksek destekleme yapılacak. Diğer bölgelerde ise, orada yüksek verimlilikte yetişen başka bir ürünü destekleyeceğiz.

Pilot seçilen illerin belli bir üründe ön planda olması, bölgenin tüm özelliklerini yansıtması, arazi büyüklüğü ve o ilde faaliyet gösteren bölgesel tarım araştırma enstitüsü gibi özellikleri dikkate aldık. Edirne'de ayçiçeği gibi yağlı tohumlara, Diyarbakır'da hem hububat hem de pamuk gibi endüstriyel ürünlere, Konya'da ise hububata daha yüksek bir destek olacak. İlk yılki pilot uygulamanın sonucunda birtakım alternatif ürünler de önerilecek. 'Burada şu ürün verimli değil, onun yerine şunu üret' diyeceğiz. Yani hem alternatif ürünler önerilecek, hem de çiftçiliği daha kârlı, daha profesyonel bir uğraş haline getirme yönünde bilgilendirme sağlanacak. Pilot illerde ilk yıl, 600 milyon YTL'nin üzerinde ilave bir katma değer artışı sağlanacağını hesaplıyoruz.

Böylece tarımsal üretimde arz-talep dengesini sağlayacağız. Talebe bağlı üretilecek ürünün fiyatında aşırı düşüş önleneceği için üretici önce buradan kazanacak. İkinci olarak, verimlilik artışından kazanacak. Üçüncü olarak da ürün planlamasına uyduğu için daha yüksek destekleme alacak. Ürün planlamasıyla, Türkiye'nin neresinde, hangi üründen ne kadar hasat elde edeceğimizi de bileceğiz. Dolayısıyla pazarlama faaliyetlerimizi ona göre yönlendireceğiz. Pazarlama konusunda çalışmak üzere aynı zamanda 'Ürün Konseyleri' kuracağız. Her bölgede kurulacak Ürün Konseylerinde, her ürün için pazarlamayı organize eden borsa gibi bir teşekkül oluşacak.

Havzalar için düşündüğümüz ürün deseni statik değil, dinamik olacak. Bu tarımsal üretimin tabiatından gelir. Her sene aynı yerde, aynı ürünü ekemezsiniz. Münavebeyi esas alıyoruz. Bu sene hububat ekerseniz, ikinci yıl bir yem bitkisi ekmelisiniz ki, toprak azotla güçlensin. Ertesi yıl da yağlı tohum ekersiniz. Böylece, tarlaların boş kalmadan en verimli şekilde değerlendirilmesi sağlanacak.

Pilot uygulamadaki sonuca göre projenin Türkiye genelinde yaygınlaşma hızı belirlenecek. Projenin başarıya ulaşabilmesi için ileriki yıllarda bütçenin buna göre düzenlenmesi gerekiyor, çünkü ek maliyetler olacak.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.