Gıda Hattı

Tarım Bakanlığı, şeker ithalatı için çalışma başlattı

26 Mayıs 2022, 00:42
Paylaş
Tarım Bakanlığı, şeker ithalatı için çalışma başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, şekerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin oluştuğunu gerekçe göstererek, “Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak, ithalat yetkisi verilmesi” için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı, şekerli mamul üreticilerine şeker ithalatı yetkisi verileceğini duyurdu.

2021/2022 pazarlama yılında şeker üretimi, kotanın altında kaldı

Şeker Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasında 4634 sayılı Şeker Kanunu kapsamında, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasının, planlı üretim modeli olan kotalar vasıtasıyla gerçekleştirildiğinin altı çizilerek, şöyle denildi:

“Bu çerçevede, pancar şekeri için 2021/2022 pazarlama yılında, ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde, Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 milyon 632 bin 500 ton A kotası tahsis edilmiştir. Bu kotaya karşılık pancar şekeri üretimi ise 2 milyon 520 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Son üç pazarlama yılında yurt içine satılan A kotası şekeri (yurt içine satılabilen şeker miktarı) sırasıyla 2 milyon 455 bin ton, 2 milyon 468 bin ton, 2 milyon 507 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Şekerli mamul üreticilerine şeker ithalatı yetkisi verilecek

Bununla birlikte son günlerde spekülatif fiyat ve miktar hareketlerinin de oluştuğu gözlenmektedir. Piyasa dengelerinin sağlanması ve spekülasyonların önlenmesi amacıyla şekerli mamul üreten imalatçılara şeker için tarife kontenjanı açılarak ithalat yetkisi verilmesine ilişkin çalışma başlatılmıştır.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.