Gıda Hattı

TarIm Bakanlığı'yla ortaklaşa yapılacak AR-GE projelerine yönelik esaslar belirlendi

22 Ocak 2007, 12:37
Paylaş

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlııı'na baılı araştırma kuruluşları ile ortak yapılacak AR-GE projelerinin tespiti, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının kullanılmasına ilişkin esaslar tespit edildi. Tarım ve Köyişleri Bakanlıðı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşları ile gerekli finansmanı temin eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişiliklerinin ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme projelerinin ortaklaşa yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Başvuru için gerekli belgeler ve inceleme süreci ile ilgili bilgilerin de yer aldığı tebliğe göre, AR-GE projelerinin yapılabilirliğini incelemeyen araştırma kuruluşu, başvuruya ilişkin olumlu veya olumsuz yanıtını en geç 30 gün içinde Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne iletecek. Ret edilen başvurular, gerekçeleri ile birlikte proje sahiplerine bildirilecek.

Kabul edilen başvurular için ise proje sahibi sözleşmeye çağrılacak. Bunun ilgiliye tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde Araştırma Kuruluşu ile proje sahibi arasında sözleşme imzalanacak.

Projeler, mücbir sebepler hariç sözleşmede belirlenecek süre içinde tamamlanacak.

Sözleşmeye aykırı uygulamanın tespiti halinde, bu durum Araştırma Kuruluşunca proje sahibine bildirilecek ve aykırılığın giderilmesi istenecek. Bildirimden itibaren 30 iş günü süre sonunda sözleşme hükümlerine aykırı uygulamanın devam ettiğinin tespiti halinde sözleşme, Araştırma Kuruluşu tarafından tek taraflı feshedilecek.

Tebliğde, "sözleşme esasları", "araştırma enstitüsünün ve proje sahibinin sorumluluk ve hakları" ile "mücbir sebepler ve süre uzatımı" konularında da bilgilere de yer verildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.