Gıda Hattı

Tarife Kotası Belirlenirken Sektörün Görüşü Alınmadı

18 Ekim 2007, 14:52
Paylaş
Tarife Kotası Belirlenirken Sektörün Görüşü Alınmadı

 Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işlenmiş tarım ürünleri ticaretine yönelik 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girdi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki işlenmiş tarım ürünleri ticareti, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren imzalanan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde düzenlenmişti. Bu düzenlemeye istinaden, işlenmiş tarım ürünlerindeki tarım ve sanayi payları tespit edildi ve toplam korumanın sanayi payına tekabül eden kısmı AB ile karşılıklı sıfırlandı. Buna mukabil Türkiye ve AB, mamul ürünün içeriğinde bulunan temel tarım ürünü/ürünlerine (hububat, süt ve şeker) ilişkin vergileri (tarım payını) muhafaza ettiler.

Türkiye, AB ülkelerine karşı sadece tarım payı uygularken, üçüncü ülkelere karşı sanayi koruması olarak, Birliğin ortak gümrük tarifesinin yanı sıra, Türkiye’nin mevcut koruması ve yerli fiyatlar esas alınarak hesaplanan ve AB ülkelerinden farklı bir tarım payı uygulamaya başlamıştır.

İşlenmiş tarım ürünlerinin bünyelerinde bulunan temel ürünlerin yerli üretimini korumayı amaçlayan tarım payı, dünya fiyatları ile yerli fiyatlar arasındaki fiyat farkının temel ürünün işlenmiş tarım ürünündeki kullanım oranının çarpılması ile hesaplanmaktadır.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra, Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanan ülkelerin AB’ne dahil olmaları dolayısıyla, işlenmiş tarım ürünleri bakımından tesis edilen tavizlerin, ülkemizle Topluluk arasında mevcut tercihli yapıya adapte edilmesi ve Birliğin genişlemesi, arada geçen zaman içinde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, ülkemizle Avrupa Birliği arasında gümrük birliğini tesis eden 1/95 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı’nın genişletilmesi ve derinleştirilmesi ihtiyacı doğmuş ve AB ile görüşmelere başlanılmıştır.

 Bunun sonucunda 1/2007 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Kararı 25 Haziran 2007 tarihi itibariyle kabul edilmiştir. Bahse konu Karar, 1 Temmuz 2007 tarihinde 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere geriye dönük olarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye ile AB arasında işlenmiş tarım ürünlerine ilişkin tercihli rejimi tesis eden 1/95 sayılı OKK kapsamındaki tavizler geçerliliğini muhafaza etmekte olup, yeni düzenleme bu Karara ilave niteliğindedir.

Ülkemiz menşeli bazı işlenmiş tarım ürünlerinin, Topluluğa ithalatında tarife kotalarının açılmasına ilişkin 816/2007/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin (ABRG) 13 Temmuz 2007 tarih ve L 183 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Öte yandan, Avrupa Birliği menşeli bazı işlenmiş tarım ürünlerinin ülkemize ithalatında geçerli olacak tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu’nun,10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde 29 Ağustos 2007 tarih ve 26628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak Tarife Kontenjanının yürürlüğe girebilmesi için, ilgili İthalat Tebliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Tebliğ çalışmaları ise devam etmektedir.
 
"İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, çiklet ve şekercilik mamulleri, çikolata, makarna, hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda maddeleri, bulgur, ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri, dondurma ve diğer gıda müstahzarlarının  bulunduğu değişik kalemlerde belli  tarife kotası dahilinde Türkiye ve AB birbirlerine vergiden muaf  satış yapabilecek.

Fakat sektör, vergiden muaf olarak ticarete konu olan işlenmiş tarım ürünlerinde, kotalar belirlenirken ve pazarlıklar yapılırken, kendilerine görüş sorulmamasından fevkalade rahatsız oldu. Aynı şekilde kotaların nasıl kullanılacağı konusunda da sektörle herhangi bir görüş paylaşılmaması rahatsızlık yarattı. Çünkü bu konu da canı yanacak olan, anlaşmanın pazarlığını yürüten ve anlaşmayı son şeklini veren devlet memuru değil, sanayici olacaktır. Onun için bu görüşmelerde devletin yanında özel sektör temsilcileri de yer almalıdır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.