Gıda Hattı

Tarımsal AR-GE Projelerine Destek

31 Temmuz 2007, 18:27
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, “Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar”ı yürürlüğe koydu. 29 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine, 2007 yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere destekleme ödemesi yapılacak.

Araştırma ve geliştirme projelerine destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin uygulama esasları, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile düzenlenecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.