Gıda Hattı

Tarımda İstihdam 40 Bin Düştü, İşsizlik 0.1 Puan Arttı

16 Ağustos 2007, 18:10
Paylaş

İşsizlik oranı mayısta 0.1 puan yükselerek yüzde 8,9 oldu. İşsiz sayısı ise 50 bin kişi arttı ve 2 milyon 265 bine çıktı. Bu artışın neredeyse tamamı tarım sektöründeki istihdam kaybından kaynaklandı. Mayısta tarım sektöründe 40 bin kişi işsiz kaldı. Buna karşılık diğer sektörlerde kısmi istihdam artışları yaşanırken, 449 bin yeni istihdam yaratıldı. Mayısta genç işsizlerin sayısındaki artış da dikkat çekti. Bu kesimde işsizlik oranı 1.1 puanlık artışla yüzde 17,5'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün nisan, mayıs ve haziran aylarını içeren Mayıs Dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik oranı yüzde 8.9’a çıktı. İşsiz sayısı 50 bin kişi daha arttı ve 2 milyon 265 bine yükseldi. Mayısta istihdam oranında küçük çaplı iyileşme görüldü. 0.2 puan artan istihdam oranı yüzde 44.5 olurken, işgücüne katılma oranı da 0.2 puan artarak yüzde 48.8’e yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısı da bu dönemde 449 bin kişi daha arttı ve 23 milyon 309 bin oldu.

Kayıt dışı çalışan 1.8 puan düştü

Mayısta İstihdam edilenlerin yüzde 27,7'si tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 47,3'ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründeki istihdam payının 0,7 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0,4 puan, hizmetler sektörünün payının yüzde 0,2 arttığı tespit edildi.

Kayıt dışılıkta ise bir düşüş görülüyor. Kayıt dışı çalışanların oranı 1.8 puan azalarak yüzde 47.6 olurken, erkeklerde kayıt dışılık oranı yüzde 41.1, kadınlarda ise yüzde 65.1 olarak gerçekleşti. Tarım sektöründe çalışanların yüzde 87.6’sı, tarım dışı sektörlerde çalışanların da yüzde 32.4’ünün kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Tarımdaki kadın çalışanların neredeyse tamamı, yüzde 98.9’u kayıt dışı.

İş bulma umudu olmayanların sayısı 657 bin kişi olurken, bunların 372 binini erkekler, 285 binini kadınlar oluşturdu. İşgücüne dahil olmayanların yüzde 7’sine karşılık gelen 1 milyon 880 bin kişi iş adamayıp, çalışmaya hazır olanlardan oluştu. İş bulma ümidi olmayanlar yüzde 2.4 oranı ile 657 bin kişi oldu. Mevsimlik çalışanlar da yüzde 0.8 oranı ile 220 bin kişi olarak belirlendi.

Eş-dost yardımıyla iş arama yaygın

İşgücüne dahil olmayan 7 milyon 316 bin erkek nüfusunun yüzde 36.1’i emekli, yüzde 30.9’u öğrencilerden oluştu. Yüzde 10.7’si iş aramayıp çalışmaya hazır olanlardan oluşurken, bu kapsamda yüzde 5.1’inin iş bulma umudunun kalmadığı belinlendi. Yüzde 16.5’i çalışamaz halde, yüzde 0.8’i de mevsimlik çalıştığı için işgücüne dahil olamadı.

Bu dönemdeki işsizlerin 72,5'i erkek nüfustan oluşurken, işsizlerin yüzde 57,4'ü lise altı eğitimli durumda bulunuyor. Bunların yüzde 32,4'ü bir yıl ve daha uzun süredir iş ararken, işsizler sıklıkla (yüzde 31,2) “eş-dost” vasıtasıyla iş arıyor. İşsizlerin yüzde 82,2'si (1 milyon 862 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış durumda. Bunların ise yüzde 49,2'si hizmetler, yüzde 25'i sanayi, yüzde 17,4'ü inşaat ve yüzde 8,4'ü ise tarım sektöründen gelenler. Mayıs döneminde 1 milyon 376 bin kişi; işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olarak kayıtlara geçerken, bunların toplam istihdam içindeki oranı yüzde 5,9 oldu. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 34,2'si 25-34 yaş grubunda.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.