Gıda Hattı

Tarımda desteklemeye devam

3 Nisan 2007, 16:12
Paylaş
Tarımda desteklemeye devam

2007 yılında çeşitli tarımsal ürünlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yayınlanan tebliğlerle desteklemelere açıklık getirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğiyle et destekleme primi ödemelerinin usul ve esasları ortaya konuldu. Buna göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Et-Balık Kurumu’na ait kombinalarda kesim yaptıran ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşmeli besicilik yapan yetiştiricilere en fazla 3 yaşında, besi kondisyonları asgari yüzde 55 randımanlı, en az 190 kilogram ve üstü karkas ağırlığına ulaşmış erkek sığır karkas ağırlığının beher kilogramı için et destekleme primi ödenecek.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde çeşitli illerde tarımsal yatırımların desteklenmesi esaslarını içeren tebliğ de, 14 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerin yapımı, yarım kalmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımı, basınçlı sulama tesislerinin yapımına yönelik grup yatırımlarında; gerçek kişiler için mal başına (hibeye esas tutar) azami 50.000 YTL, tüzel kişiler için mal başına (hibeye esas tutar) 350.000 YTL’nın yüzde 50’si hibe yoluyla desteklenecek. Mevcut sulama tesislerinin basınçlı toplu sulama tesisine dönüştürülmesine yönelik yatırım proje tekliflerinde ise hibeye esas toplam proje tutarı 400.000 YTL, hibe oranı da proje tutarının yüzde 75’i olarak belirlendi.

İşlemesiz tarım tekniğinin yaygınlaştırılması için makine alımlarına verilecek desteklemelere ilişkin tebliğ de 14 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni işlemesiz tarım makineleri, yeni balyalama ve sılaj makinesi, basınçlı sulama sistemi için gerekli parsel içi yeni mal alımları ve yeni soğuk hava tesisatlı taşıma aracı alımlarında, gerçek kişiler için mal başına (hibeye esas tutar) azami 50.000 YTL, tüzel kişiler için mal başına (hibeye esas tutar) 100.000 YTL’nın yüzde 50’si hibe yoluyla desteklenecek.

Giresun, Ordu, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Trabzon’da patates siğili, Balıkesir, Bolu ve İzmir’de patateste kahverengi çürüklük ve Çanakkale’de domates ve biberde bakteriyel solgunluk hastalıklarından etkilendiği tespit edilen bulaşık alanlarda, 2007 yılında alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayanlar, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartı ile dekar başına 110 YTL destekleme ödemesi alacaklar.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 14 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğinde de; iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sertifikalı tohum ve fide ve meyve fidanı üretimi ve kullanımı, büyük ve küçük baş yetiştiriciliği, arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, doğal çiçek soğanı üretimi, örtü altı tarımı ile tarımsal sulama ve mekanizasyon, kanatlı sektöründe biyo güvenlik yatırımları ile tüm tarımsal Ar-Ge çalışmaları için düşük faizli kredi kullandırılması ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

15 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre de; sertifikalı fidan ve fide ile yeni tesis edilecek bahçeler için kullanılacak tür ve çeşitler, araştırma kuruluşlarınca düzenlenen tavsiye listesine ve üretimine ihtiyaç duyulanlara göre bakanlıkça belirlenecek ve ekonomik önemini kaybetmiş çeşitlerle yapılan en az 10 dekar büyüklüğündeki turunçgil bahçelerinin aşılama ile çeşit değişikliği yapan çiftçiler de destekleme ödemesinden yararlanabilecek.

Diğer Düzenlemeler:

- AB’nin Türkiye’ye 30 Kasım 2008’e kadar kuş gribi salgını ile mücadelede kullanılmak üzere 8.350.000 Euro hibe yardımında bulunmasına ilişkin anlaşma, 16.02.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

- Bakanlar Kurulu kararıyla; TMO’ne 31/8/2007 tarihine kadar sıfır gümrük vergisi ile ithal etmek üzere 300.000 ton tohumluk olmayan mısır, 400.000 ton ekmeklik buğday için tarife kontenjanı açıldı.

- Yağ ithalatında uygulanacak gümrük vergilerinin yeniden belirlendiği İthalat rejimine ek kararla, daha önce rafine yağlarda yüzde 31,2 olan gümrük vergisi oranı bütün yağlarda yüzde 46,8’e yükseltildi. Toz ve kurutulmuş kahve hülasalarında ise gümrük vergisi oranları yüzde 0’a indirildi.

- Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın tebliği ile susam ithali gözetim uygulamasına alındı. Susam ithalinde müsteşarlıktan gözetim belgesi alınacak ve CİF kıymeti 850 ABD Doları/ton’dan aşağı olmayacak.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.