Gıda Hattı

Tarımda Ar-Ge Faaliyetlerine 'Yatırım Kredisi'

20 Şubat 2008, 01:32
Paylaş

Tarımda sübvansiyonlu kredi koşulları belirlendi.

Tarımsal üretim ve yatırımları desteklemek amacıyla, 2004 yılından beri kullandırılan faiz sübvansiyonlu işletme ve yatırım kredisine yönelik koşullar düzenlendi.

Tarımsal üretimde; Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri aracılığıyla faizi yüzde 25-100 sübvansiyonlu kullandırılan kredinin kullandırım esaslarına ilişkin uygulama tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Süvbansiyon oranı, bazı işletme ve yatırım kredilerinde yüzde 25'ten başlarken, birçok kredide yüzde 40-60 olarak uygulanıyor. Tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulmasına yönelik kredilerde faiz sübvansiyonu yüzde 100'e çıkıyor.

Tebliğ uyarınca, her türlü tarımsal faaliyete yönelik araştırma geliştirme çalışmalarında bulunan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşların yapacakları projeli araştırma geliştirme faaliyetleri için yatırım kredisi verilecek. Bu konudaki başvurular, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından onaylanmış proje ile bankaya veya tarım kredi kooperatiflerine yapılacak.

Asgari kapasiteler belirlendi

Tebliğ ile yatırım ve işletme kredisi kullandırımı konusunda asgari kapasiteler de belirlendi. Buna göre, yıllık sertifikalı fidan üretimi 15 bin adedin üzerinde olan, anaçlık, kalem damızlığı ve üretim ünitesi dahil olmak üzere on dekar ve üzeri alanda üretim yapan ve meyve ve asma fidanı sertifikasını ibraz eden üreticilere, yatırım ve işletme kredisi verilecek.

Yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, sert kabuklu meyveler, narenciye, bağ ve kivi tesisi için en az 10 dekar, bodur ve yarı bodur çeşitler için en az 5 dekar, çilek için en az 3 dekar, diğerleri için en az 10 dekar, sertifikalı fidan ile kapama bahçe tesis etmek isteyenlere yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Damızlık belgeli ve/veya saf ırk sertifikalı hayvan sayısı 10 baş ve üzerinde olan süt sığırcılığı işletmesi kurmak isteyen yetiştiriciler ile damızlık belgeli ve/veya saf ırk sertifikalı hayvan sayılarını 10 baş ve üzerine çıkarmak isteyen işletmelere de bu konudaki hayvan alımları dahil, yatırım ve işletme kredisi verilebilecek.

On baş ve üzerinde kültür ırkı ve melezi gebe düve veya inek/mandaya sahip büyükbaş hayvancılık işletmelerine yatırım ve işletme kredisi kullandırılacak.

Tebliğ kapsamında, koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi (Saanen ve Kilis Keçisi) yetiştiriciliğinde ise en az 25 baş kapasiteye sahip küçükbaş hayvan yetiştiricileri, yatırım ve işletme kredisi alabilecek.

Biyo güvenlik önlemleri kapsamında işletme kredisi

Kanatlı sektöründe tavuk, hindi, ördek, kaz, devekuşu ve bıldırcın ile ilgili damızlık yumurtacı ve/veya damızlık broiler ve/veya kuluçkalık ve/veya yumurtacı ve/veya broiler yetiştiriciliği yapan işletmelerden; tavukçulukta 5 bin adet, hindicilikte 2 bin 500 adet, ördek, kaz ve bıldırcında bin adet, devekuşunda ise 100 adet ve üzeri kapasitelere sahip işletmelere, biyo güvenlik önlemleri kapsamında işletme kredisi kullandırılacak.

Arı Yetiştiricileri Birliği veya ürün bazında kurulmuş bulunan Bal Üreticileri Birliği asil veya yedek/aday üye konumunda bulunan arıcılardan, asgari 50 ve üzeri koloniyle üretim yapacak olan arıcılar ile mevcut koloni sayısını 50 ve üzerine çıkarmak isteyen arıcılar, işletme kredisi alabilecek.

Besicilik konusunda 'işletme ve yatırım kredisi'

Damızlık düve yetiştiriciliği konusunda, 50 baş ve üzerinde işletme kurmak ve işletmesinin kapasitesini 50 baş üzerine çıkartmak isteyen müteşebbisler de yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve mevzuatına göre kurulan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yatırım programına alınmış ve altyapıları tamamlanmış olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde (TDİOSB) faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbislere, küçük ve büyükbaş besicilik konusunda işletme ve yatırım kredisi kullandırılacak.

Aynı şekilde, TDİOSB'de faaliyette bulunan/bulunacak olan müteşebbisler, küçük ve büyükbaş süt hayvancılığı konusunda işletme ve yatırım kredisi alabilecek.

Bu kapsamda kredi talebinde bulunan müteşebbisler, TDİOSB’de parsel tahsisi veya satışı yapıldığına ilişkin belge ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya Bakanlık tarafından onaylanmış proje ile banka veya tarım kredi kooperatifine başvuracak.

Su ürünleri yetiştiriciliği

Orkinos ve sazan yetiştiriciliği hariç, projesi bakanlık tarafından onaylanmış su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere, kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı konusunda yatırım kredisi, bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanı için ise işletme kredisi verilecek.

Sulama yatırımları

Tarlaya getirilen suyun tarla içine dağıtılması amacıyla, sadece tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin (damlama/yağmurlama sulama sistemleri) kurulması, bitki gelişmesi için gerekli olan ve doğal yağışlarla karşılanamayan suyun sağlanması, suyun kaynağından alınarak tarlaya taşınması konusunda yatırım kredisi kullandırılıyor.

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve zirai kredilendirme belgesi olan traktör ve biçerdöver hariç tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi veriliyor.

İhracat amaçlı doğal çiçek yetiştiriciliği, seracılık, romatik ve tıbbi bitkilerden; kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur ve safranın kültür alanlarında üretimi için yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.