Gıda Hattı

Tarım Ve Hayvancılıkta AB`Ye Uyum Hızlanmalı

31 Ağustos 2007, 17:48
Paylaş

AB Veteriner Hekim Platformu, platformu oluşturan 26 Veteriner Hekim Odası ve derneği adına yeni hükümetten ülke hayvancılığı, gıda güvenliği ve veteriner hizmetleri alanlarında isteklerini içeren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, AB müktesebatının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan veteriner hekimlikle ilgili konuların AB uyum sürecinin en zor başlıkları olarak değerlendirildiğine işaret edildi. Hayvancılıkla ilgili alt sektörlerdeki iyileştirmeler, hayvan hastalıklarının eradikasyonu (yok oluş, ortadan kalkma), gıda güvenliği ve halk sağlığı alanındaki reformların en az 8-10 yıl zaman alacak idari, yasal, yapısal ve sektörel değişiklikleri içerdiği vurgulandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları yeniden yapılandırılarak veteriner hizmetlerinin bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşturulması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanlığında koruyucu halk sağlığı çalışmalarının en temel yapı taşlarından biri olan Veteriner Halk Sağlığı Dairesi’nin yeniden kurulması gerektiği ifade edilen açıklamada platformun talepleri şöyle sıralandı:

“Belediyelerde kapatılan Veteriner İşleri Müdürlükleri’nin kurulması zorunlu hale getirilmeli ve kadro eksiklikleri giderilmelidir. Gıda denetimi konusundaki aksaklıklar giderilmeli; Gıda Yasası, AB Mevzuatı çerçevesinde değiştirilerek yeniden hazırlanmalı ve çiftlikten sofraya her aşamada gıda güvenliğini sağlayacak bir denetim sistemi kurulmalıdır. Veteriner hekimler ve veteriner sağlık çalışanlarının yoksulluk sınırına gelen maaşları artırılmalıdır. Hayvan hastalıklarının yok edilmesi, hayvani üretimin artırılması, gıda kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahı gibi konularda kısa zamanda sonuç verecek etkin politikalar oluşturulmalı ve uygulamaya sokulmalıdır.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.