Gıda Hattı

Tarım sigortasında hasar fazlasına devlet desteği

9 Nisan 2007, 13:28
Paylaş

Tarım sigortası kapsamında reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklere istinaden yapılan hasar ödemelerine, bu yıl için de devlet destek verecek.

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ocak 2007'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Tarım Sigortaları Kanunu'na istinaden Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı uyarınca; Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 1 Ocak–31 Aralık 2009 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskler itibariyle, hasar-prim oranı dikkate alınarak, hasar fazlası için devlet desteği verilecek.

Devletin hasar desteği, söz konusu riskler için her bir yıl itibarıyla hasar prim oranı yüzde 90 ile yüzde 150 arasında kalan kısmı için yüzde 20 oranında, yüzde 150'yi aşan kısmı için yüzde 30 oranında, münhasıran don riski ile ilgili olarak yüzde 170'i aşan kısmı için tamamı kadar olacak.

Karar çerçevesinde hasar fazlası desteği ortaya çıkması halinde söz konusu tutar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Tarım Sigortaları Havuzu'na aktarılacak.

Tarım sigortaları kapsamında toplanan prim tutarlarının hasar ödemeleri için yeterli gelmeyeceği beklentisi nedeniyle devlet, geçen yıl da hasar fazlası ödemeleri için destek taahhüt etmişti. Devlet ayrıca, sigorta poliçelerinin prim tutarının yarısını da ödüyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.