Gıda Hattı

Tarım Sektörünün İhracatı

25 Aralık 2006, 17:01
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarım sektörünün ihracatının 2006'nın geride kalan 11 aylık döneminde 9 milyar doları geçtiğini söyledi.

Çukurova 1. Tarım Fuarı'nın açılışına katılan Bakan Eker, burada yaptığı konuşmada, tarım sektörünün Gayri Safi Milli Hasıladan (GSMH) aldığı payın nispi oranda azaldığını, ancak bu durumun üretimi azaltmadığını söyledi.

Avrupa Birliği'nde (AB) tarımın GSMH içindeki payının yüzde 4,5 ve ABD'de de bu oranın yüzde 1.5 olduğuna işaret eden Eker, "Türkiye'de bu oran yüzde 12. Ancak Türkiye'de tarımsal üretimde bir azalma değil verimlilik artışına neden oluyor. 2002'de Türkiye'nin tarımsal üretim miktarı 21 milyar dolarken, bu rakam 2005'de 38 milyar dolara ulaştı. GSMH içindeki tarımın payı azalsa da tarımsal üretimimiz artıyor. Yine 2002'de tarım ürünleri ihracatı 4 milyar dolardı. İthalatımızla ihracatımız baş başayken 2006'ının geride kalan 11 aylık döneminde 9 milyar doları aştı" diye konuştu.

 

Tarımda nüfus azalırken, bilgi ve teknolojinin girmesi ile tarımsal üretimin daha da arttığına dikkat çeken Eker, bu durumun durup dururken kendiliğinden oluşmadığını, hükümetin tarıma verdiği desteğin artmasının çok büyük etkisi olduğunu savundu. Geçmiş dönemde tarımın her kesimine eşit olarak dağıtılan tarımsal desteklerin artık verimliliğin artırmasına dönük gerçekleştiğine işaret eden Eker, "2002'de kilo gram başına 8,5 YKr olarak ödenen pamuk destekleme primi bu yıl itibarıyla 35 YKr yükseldi. Biz tarımsal destekleri ülkenin ihtiyacı olan ürünlerin arttırılması için veriyoruz. Bunda da başı yağlı tohumlar çekiyor" diye konuştu.

Açılan tarım fuarının çok önemli olduğunu, sanayici ile çiftçiyi buluşturduğunu ileri süren Bakan Eker, Adana'nın bölgenin tarım sanayisine öncülük edeceğini ve bu alanda bir merkez olacağını söyledi. Eker, daha sonra fuarı gezerek fuara katılan firma yetkilileri ve çiftçilerle görüştü.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.