Gıda Hattı

Tarım havzaları Türkiye'de ürün deseni oluşturacak

28 Ekim 2006, 13:05
Paylaş

Tarım üretiminin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve entegre bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla kurulacak tarım havzalarını hayata geçirmeye hazırlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ilk destek, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Yemişçi'den geldi.

Bakanlığın, tarımın başta gelen problemlerinden ürün planlamasını çözüme kavuşturacak tarım havzalarıyla ilgili yönetmelik çalışmalarına hız verdiğini duyduklarını belirten Yemişçi, "Sadece havzalarda üretimi kararlaştırılan ürünlere destek alabilecek olan üretici, ürün deseni dışında kalan çeşitlere yönelmeyecek" dedi.
Tarım havzalarının oluşturulmasıyla birlikte desteklerin tarımsal ekoloji, ürün deseni, potansiyel, iç ve dış pazar imkanları gibi kıstaslar gözönüne alınarak yapılacağını vurgulayan Yemişçi, "Mesela Ege Bögesi'nin belirli yerlerinde çok kaliteli pamuk üretiliyor. Pamuğun bu yerlerden kaçmasını önlemek gerek ancak günümüzde çiftçi, pamuktan mı buğdaydan mı mısırdan mı daha iyi para alacağına bakıyor. Mısırdan daha iyi kazanacağını düşünüyorsa, pamuğu bırakıp ona yöneliyor. Havzalarda devletin düzenlemesi bu noktada ortaya çıkıyor. Pamuk üretiminde kalite, pazarlama, teknik altyapı gibi unsurlara uygun olan bölgede yalnızca pamuğa destek verip, mısıra yönelimi ortadan kaldırıyor. Mısıra teşvik alamayan üretici de daha karlı olduğu için pamuk üretmeye devam ediyor. Bu şekilde ürün denetimi sağlanarak bir desen oluşturulması olanaklı hale geliyor" şeklinde konuştu.
Üretim planlamasının yerleştirilmesi ve AB normlarına uyan işletme sayısında artışın, tarımsal faaliyet ve desteklemelerin havzalar bazında yoğunlaştırılarak sağlanabileceğinin altını çizen İTB Başkanı Yemişçi, "Hükümet ve bakanlığın, tarımsal planlama, sürdürülebilir kaliteli üretim, tarım arazilerinin korunması, üretici örgütlerinin etkinliği, kaynakların öncelikli alanlarda etkin kullanımı ve tarımsal üretimde AB normlarını yakalama amaçlarına, havzalar hayata geçirildiğinde ulaşabileceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.