Gıda Hattı

Sütçüye meslek standardı geliyor!

6 Ocak 2019, 13:06
Paylaş
Sütçüye meslek standardı geliyor!

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından hazırlanan Çiğ Süt Toplama Depolama ve Muhafaza Sorumlusu Ulusal Meslek Standardı Taslağı görüşe açıldı. 14 Ocak’a kadar görüşlerin toplanacağı taslak yürürlüğe girdiğinde çiğ süt toplayıcıları mesai saatlerinde parfüm sıkamayacak, takı kullanmayacak, açık yarası olduğunda çalışmayacak.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSUMB), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı protokol sonrasında, Çiğ Süt Toplama Depolama ve Muhafaza Sorumlusu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı Taslağı hazırladı.

Sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilen taslak, MYK Gıda Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca da onaylandı. Mevzuat gereği görüşe açılan taslak hakkındaki görüş ve değerlendirme formlarının, 14 Ocak 2019 tarihine kadar [email protected] veya [email protected] adresine e-posta ile ulaştırılması gerekiyor.

sokak-sutu-gidahatti

Sütçüye meslek standardı geliyor

Görüşe açılan taslağa göre, çiğ süt toplayıcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) talimatlarına uyacak, kendisi ve çevresindekileri riske atmayacaklar. Tehlike, risk ve yaşanan ramak kala olayları, yazılı ve sözlü olarak ilgili birimlerle paylaşacaklar. Atıklar da türüne göre tasnif edilip, atık sahasına gönderilecek.

cig-sut-sagim-gidahatti

Gıda hijyen kurallarına uyulacak

Meslek mensupları, iş süreci boyunca gıda hijyen kurallarının belirlendiği, gıda hijyeni, kişisel hijyen ve personel hijyen talimatlarına uyacaklar.

Bu kapsamda çiğ süt toplayıcıları mesai saatlerinde parfüm ve takı kullanmayacak, açık yarası olduğunda çalışmayacaklar. Yaşadıkları sağlık sorunlarını sağlık görevlilerine iletecekler.

Bağlı oldukları kurumlar tarafından belirlenen tarihlerde yasal olarak uygulamaları gereken portör, akciğer filmi, boğaz kültürü, odiyometrik ölçümleri yaptıracaklar.

Çiğ süt için duyusal kontroller yapılacak

Taslağa göre, çiğ sütün duyusal kontrolleri de yapılacak. Sütün içinde yabancı cisim olup olmadığı, rengi, kokusu gibi özellikler kontrol ve kaydedilecek.

Toplanan sütün kabul edilip edilmeyeceğine, geçerli referans değerlere göre yapılacak değerlendirme sonrası karar verilecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.