Süt ve Süt Ürünleri

Batı toplumunda süt-ürünleri/kalsiyum gereksinimleri abartılmakta mıdır?

Zıt bir örneğe bakacak olursak, Çinliler süt ürünü tüketmemektedir ve osteoporoz (kemik erimesi) rahatsızlıkları yoktur.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Fransa’da da, beslenme ve halk sağlığı uzmanları hayatın farklı aşamasında gerekli olan esas bileşenler için tavsiye edilen besinsel alım kılavuzları oluşturmuştur. Bu tavsiye edilen besinsel alım kılavuzları toplumun beslenme alışkanlıklarını esas almakta ve ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Asya kıtasında bazı toplumlar geleneksel olarak süt üretmekte ve süt ve süt ürünlerini tüketirken (diğerleri arasında Hindistan ve Moğolistan), bazı toplumlar tüketmemektedir. Süt, Moğolistan’dan gelen Mançu Hanedanı hükümdarları tarafından Çin’e getirilse de, birçok Çinli süt ve süt ürünlerini tüketmemektedir. Osteoporozun Çinliler arasında yaygın olduğu unutulmamalıdır (osteoporoz yalnızca belirli bir yaştan sonra ortaya çıktığından, yaşam süresinin artmasıyla gittikçe daha da yaygın hale gelecektir). Bu durum farklı çalışmalarla teyit edilmiştir, ve ulusal süt ve süt ürünleri endüstrisi gelişimini kapsayan önemli bir politika hedefi toplum sağlığı nedenleriyle mevcut Çin hükümeti tarafından benimsenmiştir. Ve son olarak belirli gıdalar ve davranışlar bu patolojiyi önleyebildiğinden, farklı ülkelerdeki farklı toplum gruplarının beslenme modelleri ve davranış biçimleri karşılaştırılırken dikkatli olunmalıdır.

İnek sütü proteinlerine alerji olduğu durumda hangi gıdaların tüketimi uygundur?

İnek sütü proteinlerine alerjisi olan kişilerin diyetlerinden bu maddeleri içeren bütün gıdaları çıkarmaları gerekir. Bu da demektir ki süt ve süt ürünleri, süt, süt proteinleri veya türevlerini içeren bütün gıdaların tüketimi yasaktır. Ürünleri satın almadan önce etiketlerini iyi bir şekilde incelemeniz, şüpheli kaldığınız durumlarda ise üretici firma ile irtibata geçmeniz işinizi kolaylaştıracaktır.

Süt ve süt ürünlerini tüketmeden yeterli kalsiyum alabilir miyiz?

Bu, beslenme alışkanlığınızı tamamen değiştirmeden zor bir iştir. Süt ürünleri hem nitelik hem de nicelik bakımından gerekli bir kalsiyum kaynağıdır. Sütteki kalsiyum “referans” kalsiyum olarak kabul edilmektedir. Bir bardak süt (250 ml) 300 mg kalsiyum içermektedir. Aynı miktar 2 yoğurtta, 30 g Comté’de [sert peynir], 80 g Camambert’te [yumuşak peynir], 300 g lor peynirinde bulunmaktadır. Bitkisel kaynaklarda bulunan kalsiyuma kıyasla süt ve süt ürünlerindeki kalsiyumun biyolojik kullanılabilirliği daha yüksektir. Meyve ve sebzelerin yanında belirli (kalsiyumca zengin) mineral suları bu mineralin ilave kaynaklarıdır.

Süt nedir?

Süt, hayvanların meme bezlerinin bir sekresyonu olup, süt denildiğinde daha çok inek sütü anlaşılır. Şayet diğer hayvanlardan elde edilmiş ise hayvanların tür ismi ile birlikte kullanılır. Örneğin; keçi sütü, koyun sütü gibi. Bütün memelilerde doğumu takiben süt sekresyonu gerçekleşir. Özellikle bebeklerin vazgeçilmez bir gıdası olarak bilinen süt, aynı zamanda yetişkinler için de en önemli gıdadır. Sütün kesin bileşimini vermek oldukça zordur. Çünkü sütün bileşimini etkileyen mevsim, beslenme koşulları, sağım şekli, sağım zamanı laktasyon periyodu, hayvanın türü, ırkı gibi pek çok faktör vardır.

Süt, yağ, laktoz, protein, mineral madde ve sudan oluşan kompleks bir karışımdır.

Süt tek başına tam bir gıda mıdır?

Anne sütü ve eşdeğerleri yeni doğanlar için tam gıda olsa da, hayvansal süt bir tam gıda değildir. Bununla birlikte hiçbir gıda tek başına tam gıda olamaz. Ancak diğer süt ürünleri ile birlikte dengeli bir beslenmenin temelinde yer alırlar.

Sütün besin değeri ne kadardır?

Çok mükemmel bir gıda maddesi olan sütün besin değerini, bileşimine göre beş ana başlık altında toplayarak açıklayabiliriz.