Gıda Hattı

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları için start verildi

13 Mayıs 2022, 18:20
Paylaş
Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları için start verildi

TBMM'de verilen bir kanun teklifi ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardının oluşturulması önerildi. Kanun teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.

Teklifte 6102 numaralı Türk Ticaret Kanunu'nun Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun yetkisi başlığını taşıyan 88'inci maddesinde de değişiklik öngörülüyor. Buna göre Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardının oluşturulması ve yayınlanması için söz konusu Kuruma yetki verilecek.

Teklifin gerekçesinde, geçtiğimiz yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda alınan kararla Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun oluşturulduğu hatırlatıldı. Uluslararası bu kurulun finans piyasaları için küresel anlamda kapsayıcı olan sürdürülebilirlik standartları geliştirmekte olduğu ifade edilen teklifte, bu standartların Türkiye'de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından değerlendirilerek yayınlanması önerildi.

Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na yetki

Teklif, söz konusu maddenin 6'ncı Fıkrası olarak aşağıdaki eklemenin yapılmasını öngörüyor:

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir."

Teklifte yer alan ilgili maddenin gerekçesi ise aşağıdaki gibi verildi:

"Finansal piyasaların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için yatırım kararları alınırken sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Küresel sürdürülebilirlik standartlarına yönelik yoğun talebe yanıt olarak İskoçya'nın Glasgow şehrinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26) Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun kurulduğu ilan edilmiştir.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu ile çalışacak

Ortak-Raporlama-Standartlari-gidahatti

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun temel amacı, UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları adıyla kamu yararını gözeterek finansal piyasalar için kapsamlı bir küresel sürdürülebilirlik standart seti geliştirmektir. Bu kapsamda, UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları vasıtasıyla yatırımcıların işletme değerini belirlemesi, işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğini anlaması ve yatırım kararı alırken sürdürülebilirliğe ilişkin ihtiyaca uygun bilgiye ulaşması kolaylaşacaktır. Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı bünyesinde yer alacak ve onunla yakın bir şekilde çalışacaktır.

Bu kapsamda, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan söz konusu standartların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmesi ve yayınlanması amacıyla anılan Kuruma yetki verilmesi amaçlanmaktadır."

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.