Gıda Hattı

Sürdürülebilir gıdanın yol haritasında hedef: “Herkesin güvenilir gıdaya, makul fiyatlarla erişimi”

30 Kasım 2021, 13:35
Paylaş
Sürdürülebilir gıdanın yol haritasında hedef: “Herkesin güvenilir gıdaya, makul fiyatlarla erişimi”

Türkiye’nin sürdürülebilir gıdada ulusal yol haritasını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Hedeflerimiz arasında besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi yer almaktadır” dedi.

23-24 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenen BM Gıda Sistemleri Zirvesi kapsamında, BM’ye üye 150 ülke; gıda sistemlerini dönüştürmek, BM 2030 Gündemi ve 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarılmasına katkı sağlamak amacıyla yol haritaları hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu kapsamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası’nın tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Tarım ve Ormanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, BM Türkiye Mukim Koordinatör Vekili Alvaro Rodriguez, BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve BM Gıda Sistemleri Zirvesi Diyalogları Baş Danışmanı David Nabarro da konuşma yaptılar.

“Gıda arzı ile ilgili bir sorun yaşamadık”

Son üç yılda dünyada tarım anlayışının yeni boyutlar kazandığını ifade ederek, iklim değişikliği vesilesiyle tarımsal üretimin, suyun ve ormanın küresel gündemin ön sıralarında yer aldığını dile getiren Pakdemirli, gıda fiyatları ve üretim girdilerinde dalgalanmaların çok yoğun şekilde hissedildiği bir dönem yaşandığına dikkati çekti.

Pakdemirli, son 19 yılda tarım ve orman sektöründe oluşturdukları güçlü altyapı ve son 3 yıldaki projeler sayesinde, gıda arzı ile ilgili bir sorun yaşanmadığını kaydetti.

150 ülkenin söz konusu Zirve kapsamında çalışmalar başlattığını hatırlatan Pakdemirli, Türkiye’nin Zirve’den çok önce 2019 yılından beri çalışmalar yaptığını söyledi.

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri İçin Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası

Zirve kapsamında uluslararası paylaşımlarla yapılan çalışmaları güncellediklerinin altını çizen Pakdemirli, gelişmeye açık alanlarda yaptıkları tespitlerin konu başlıklarını şöyle sıraladı:

“Gıda sistemlerimiz içerisinde üretici örgütlerimizin güçlendirilmesi.

Üretimde verimliliğin arttırılması, üreticilerimizin gelir düzeylerinin yükseltilmesi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması.

Kadınlar ve genç çiftçilerimizin, küçük ölçekli ve aile işletmelerimizin desteklenmesi.

Üreticilerimize makul fiyatlarla üretim girdilerine erişimi.

Sera gazı emisyonunun azaltılması.

Doğal kaynaklarımızın ve biyoçeşitliliğimizin korunması, su kaynaklarımızın verimli yönetimi.

Gıda okuryazarlığının arttırılması ve döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm uygulamaları ile birlikte gıda kaybı ve israfının azaltılması.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, besin değeri yüksek gıdaya özellikle dezavantajlı grupların adil erişimi.

Üretim planlaması ve arz ile talebin dengeye getirilmesi, tarımsal finansmana erişimin güçlendirilmesi.

Tarımsal sigorta sistemimizin daha güçlü hale getirilmesi, tarımsal yayım servisleri ve akademi arasındaki iletişimin güçlendirilmesi.

İklim değişikliği ve gıda krizlerine karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması, tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve daha fazla Ar-Ge yatırımı.”

Sektörde dezavantajlı gruplar için kapsayıcı politika ve tedbirler geliştirilecek

Bakan Pakdemirli, Gıda Sistemlerinin iyileştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve üreticileri kapsayan paydaşların görüşleri ile hazırladıkları ulusal yol haritasının 10 öncelikli hedefini şöyle paylaştı:

“Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas grupların adil erişiminin geliştirilmesi.

Yenilikçi yöntemlerle denetim ve kontrolleri güçlendirerek halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi.

Tarım ve gıda sektöründe tedarik ve değer zincirinin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda kaybı ve israfının azaltılması.

Tüketicilerde bilinçliliğin arttırılması ve sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi.

İklim değişikliğine uyumlu üretim modellerinin iyileştirilmesi.

Su kaynaklarının verimli kullanılması.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması.

Tarım ve gıda sektöründe dezavantajlı gruplar için daha kapsayıcı politika ve tedbirler geliştirilmesi.

Kırsal hayatın canlandırılması.

İklim değişikliği, doğal afetler ve beklenmeyen krizlere karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının arttırılması.”

Hedef; herkesin besin değeri yüksek, yeterli, güvenilir gıdaya erişimini sağlamak

Türkiye’nin Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası’ndaki 10 öncelikli hedefe ulaşabilmek için ortaya konulan eylemler arasında öncelikli olarak, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişiminin yanı sıra, gıda kaybı ve israfının azaltılması, gıda bankacılığı uygulamalarının güçlendirilmesi, okul beslenmesi programları, tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlik ve rekabetçiliğin artırılması ile iklim değişikliği ve doğal afetler kaynaklı acil durumlara ve gelecekteki krizlere karşı gıda güvenliğinin sağlanması gibi konular yer alıyor.

İHA

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.