AramaArama
Gıda Hattı

Sülün yetiştiriciliği nasıl yapılır? Sülün yetiştirirken nelere dikkat edilmeli?

15 Eylül 2021, 12:29
Paylaş
Sülün yetiştiriciliği nasıl yapılır? Sülün yetiştirirken nelere dikkat edilmeli?
Sülün yetiştiriciliği nasıl yapılır? Sülün yetiştirirken nelere dikkat edilmeli gibi sorular, Sülün yetiştirmek isteyen kişilerce sorgulanıyor. İşte Sülün yetiştiriciliği ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...

Sülün yetiştiriciliği nasıl yapılır? Sülün yetiştirirken nelere dikkat edilmeli gibi sorular, Sülün yetiştirmek isteyen kişilerce sorgulanıyor. İşte Sülün yetiştiriciliği ile ilgili bilinmesi gereken tüm bilgiler...

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği denilince akıllara ilk gelen genelde tavuklar oluyor. Ancak kaz, ördek, hindi gibi hayvanlar da bu gruba girmektedir. Yine de bakım ve masraf açısından değerlendirildiğinde tavuk yetiştiriciliği daha makul görülmektedir. Ülkemizin bir çok yerinde kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği yapıldığını görebiliriz. Yetiştiriciliğin genelde Marmara Bölgesi’nde daha yoğunlukta olduğunu söylemek mümkündür. Başta tavuk olmak üzere kanatlı hayvanları yetiştirmek için aşağıda belirtilen adımları takip edebilirsiniz:

Öncelikle hangi kanatlı hayvanı yetiştirmek arzu ettiğinize karar verin. Sonrasında bağlı bulunduğunuz İl Özel İdaresi’ne giderek tesisinizi kurmak arzu ettiğiniz alan için izin almanız önem arz ediyor. Kurum tesisinizin konumuna göre size onay veya ret veriyor.

Tesisiniz için onay satın aldıktan sonra tesis kurulum aşamasına geçebilirsiniz. Kuracağınız tesis için prefabrik, ev tipi konteyner ve çadır tesis türlerinden birisini seçebilirsiniz. Tabi bu noktada kararınızı verirken üretim yapacağınız kanatlı hayvan sayısı ve türü önem kazanmaktadır.

Tesis kurulum aşamasından sonra gerekli makineleri alarak işe koyulmalısınız. Örneğin bir tavuk çiftliği açacaksanız; tavuk besleme ekipmanları, kuluçka makineleri, tavuklarınız hastalandığında bu durumlara çözüm üretebilecek sistemler, tavuk atık sistemleri ve tavuk işleme sistemlerini tesisinizde bulundurmanız gerekmektedir.

Ekipmanları tamamladıktan sonra Kanatlı kümes hayvanı yetiştiriciliği üretimine geçebilirsiniz. Üretimden verim alabilmek için hayvanlarınızın veteriner kontrollerini, ilaçlarını ve yemlenmelerini aksatmamanız gerekmektedir.

Sülün yetiştiriciliği nasıl yapılır?

1.Sülünler hakkında genel bilgiler       

Sülünler, zoolojik sistemde omurgalıların (vertebrata) kuşlar (aves) sınıfının, tavukgiller (gallinacae) takımının, sülüngiller (phasinidae) familyasının, sülün (phasianus) cinsinin, gerçek sülün (colchicus) türündendir.

Sülüngiller içinde yer alan kuşların nerdeyse tamamının en temelvatanı Asya kıtasıdır.  Sülünlerin 49 türü ve bu türlerin pek çok alt türü bulunur. Sülünler yüksek arazi ve alçak arazi sülünleri olmak üzere iki en temel gruba ayrılırlar. Yüksek arazi dağ sülünlerine Himalaya sülünleri de denmektedir. Kafkasların ve Doğu Karadeniz bölgesinde de yayılma alanı bulmuş olan sülünlerde bu gruba girerler. Alçak arazi sülünleri ise Güneydoğu Asya’nın alçak arazilerinde yayılmıştır.

Sülünlerin doğadaki belli başlı yiyecekleri tahıllar, bitki tohumları, meyveler ve yeşil filizlerdir. Bunların beraberinde eklembacaklı böcekler ile bunların larvaları, karıncalar, çekirgeler, örümcekler, sinekler, salyangozlar ve solucanlarla da beslenirler.

Et üretimi için yetiştirilmesi en ideal olan sülün boynu halkalı sülünlerdir. Diğer sülün türlerinin birçoğu tehlike altındadır.

2.Sülünlerin yetiştirilme amaçları

Sülünler çeşitli hedefler doğrultusunda yetiştirilmektedir. Yetiştirme amaçları son senelerde genelde et, yumurta üretimi ve avlaklara av materyali temin etme gibi ticari amaçların yanında hobi amaçlı yetiştiricilikte yapılmaktadır. Ancak nesli tükenme noktasına gelmiş olan sülünlerin yetiştirilmesinde en önemli amaç onların varlıklarını sürdürmelerini sağlamak ve nesillerini korumaktır.

2.1. Avlanma alanları için sülün yetiştiriciliği

Sülünler genel olarak av materyali olmalarından dolayı uzman avcılığın gelişmiş olduğu ülkelerde yaygın olarak yetiştirilirler. Av amaçlı yetiştiricilikte, uçma beceriyi yüksek olan hafif canlı ağırlığa sahip ırklar tercih edilir. Bu sülünler 8-10 haftalık yaşa kadar beslenir sonra da özel avlaklara salınmaktadırlar.

2.2. Yumurta üretim amaçlı sülün yetiştiriciliği

Genel anlamda eksiksiz olarak yumurta üretim amaçlı bir sülün yetiştiriciliğinden bahsedilemez. Sülünlerden elde edilen yumurtaların tamamı kuluçkada kullanılıyor. Az da olsa bazı Avrupa ülkelerinde pasta sanayinde sülün yumurtaları kullanılıyor.

2.3. Hobi amaçlı sülün yetiştiriciliği

Sülünler canlı renkleri ve güzelliğinden dolayı bütün dünyada hobi amaçlı olarak yaygın bir biçimde yetiştirilmektedir. Ayrıca hayvanat bahçelerinde yetiştirilip sergilenmektedir. Ülkemizde birkaç istisna hariç sülün yetiştiriciliği hobi amaçlı olmaktan öteye geçememiştir. Hobi amaçlı yetiştiricilikte yetiştiriciler genel olarak sülün türlerinde bir erkek bir dişiye sahiplerdir. Elde edilen yavrular meraklılarına pazarlanır.

2.4. Et üretimi amaçlı sülün yetiştiriciliği

Sülün eti yağlı olmaması, kolesterol düzeyinin düşük olması, diğer etlerden farklı tat ve aromaya sahip olduğundan dolayı beğenilerek tüketilmektedir. Sülün eti lezzetinden dolayı özel ziyafetlerin başköşesinde yer bulmuştur.

Et üretim amaçlı yetiştiriciler için tercih edilen sülün türü Halkalı sülün türü ve varyeteleridir. Halkalı sülünlerde erkek sülünlerin baş ve boyunları mavi yeşil renkte olup, boyunlarında çoğu zaman yaka gibi beyaz bir halka bulunur. Göğsün merkezi zengin morumsu kırmızı ancak kenarlar daha hafifçedir. Kanatlar büyükçe siyah ve soluk sarı renklidir. Kuyruk tüyleri zeytin sarısı renktedir ve üzerlerinde siyah şerit vardır.

Dişi sülünler ise uç kısımları siyah renkli olan kahverengi boyun tüylerine sahiptir. İki renk arasındaki sınır kestane renklidir.  Göğüs ve daha gerideki tüylerin merkezi siyahımsı kahve renkli olacak biçimde beneklidir. Karın bölgesi soluk kahve renklidir.

Et üretimi için yapılan halkalı sülün yetiştiriciliğinde canlı ağırlığın damızlık dişilerde 900 gr erkeklerde ise 1.200 gr olması öneri edilmektedir.

  1. Sülün barınakları

Entansif sülün yetiştiriciliğinde barındırma koşulları, diğer kanatlı yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan barınak koşullarına benzemektedir. Ayrıca sülünler açık barınaklarda da yetiştirilebilirler.

Ergin sülünler gerek açık gerekse kapalı kümeslerde sürü halinde ya da çiftleştirme kafeslerinde çiftleştirilebilirler. Sürü halinde yetiştirme sürü yönetimi daha kolay ve daha az iş gücü gerektirmektedir.

  1. Sülün yumurtaları

Halkalı sülünler, ergin yaşa 37 haftalık yaşta ulaşırlar, yumurta verimi 41 haftalık yaşta başlamaktadır. Sülünlerin değişik renklerde yumurtaları vardır. Genelde kahverengi ve zeytin yeşili renkte yumurtalar alınmakla beraber, çok düşük oranda mavi ve açık krem renkte yumurtalar da elde edilmektedir.

Sülün yumurtalarının ağırlıkları, yaş, beslenme koşulları ve ırk özelliklerine göre 25-30 gr arasında değişmektedir.

  1. Kuluçka

Kuluçka randımanı, anaçların bakım besleme koşullarından yumurtaların depolanması, dezenfeksiyonu ve kuluçka koşullarına riayet edilmesi gibi pek çok etkene bağlıdır. İdeal kuluçka sıcaklığı 37.5 0C ve yumurtaların her saat başı çevrilmesiyle yüksek kuluçka randımanı elde edilmektedir. Halkalı sülünlerin kuluçka süresi 24-26 gündür. Nem kuluçkanın ilk 21 gününde % 65, sonraki günlerde rutubet oranı yükseltilerek % 70 seviyelerinde olmalıdır.

  1. Bakım ve Beslenme

6.1. Civcivlerin bakımı

Sülünler ilk 3 hafta muhakkak kapalı kümeslerde barındırılmalıdır. Büyütme kümesinin yalıtımlı olması ısıtma kolaylığı ve ısı enerjisinden tasarruf sağlar. Kümes tabanı kaba kum ve talaşla kapatılarak altlık oluşturulmalıdır. Yavrular 3-4 haftalık olduklarında gezinme bölümlerine çıkarılabilir. Civcivlerin erken dönem beslenmesinde hindi başlama yemleri uygundur. İlk 4 hafta boyunca %24-29 proteinli başlangıç yemleri gerekiyor. Civcivlere ilk birkaç gün gazete kağıdı veya küçük yumurta viyollerinde yem verilebilir.

6.2. Büyütme döneminde bakım ve besleme

Büyütme kümeslerinde gerekli sıcaklık konusunda farklı tavsiyeler vardır. İlk haftaya radyan altında ve civciv sırt yüksekliğinde ölçülen sıcaklığın 35-37 0C olması ve her hafta 2.8-4 0C azaltılması önerilmektedir. Kümes sıcaklığı ise 25 0C olmalıdır. Sülün yavruları sıcaklık istemleri değişik durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Tavuk civcivlerinin büyütülmesindeki gibi temel ilkeler sülün yavruları içinde geçerlidir.

Gerek büyütme kümeslerinin gezinme yerlerinde gerekse uçuş bölmelerinde değişik bitki tohumları ekilerek yeşillik sağlanır. Barındırmada temel kurallar, kuşlukların sakin bir yerde yapılması, rüzgar, soğuk ve yağmurdan korunması; tabanın kuru olması ve kum serilmesidir. Tabanın bir bölümünde doğal bitki örtüsü bulunması da faydalı olur. Kuşluklarda ayrıca tünek, yemlik, suluk ve folluk bulunmaktadır. Sulukların doğal ortama benzer biçimde akar suluk olması önerilir. Sülünler her dönemde sessizlik ister. Herhangi bir koku, uçmalarına ve tellere çarpmalarına neden olur. Bunun neticesinde incinmeler, hatta ölümler meydana gelebilir. Tünek bulundurulması sülünlerin doğal gereksinimlerini karşılama bakımından faydalı olur. Ancak tünek yokluğunda önemli bir sakınca ortaya çıkmaz.  Yumurtlama dönemi kısa olduğu için bu dönemde sınırlı besleme yapılmaz. Mart başından başlayarak damızlıklara damızlık yemi verilmelidir. Ayrıca vitamin ve mineral madde katkısı embriyo gelişimi bakımından olumlu sonuç verir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.