Gıda Hattı

Sulardaki kimyasallar tehlike saçıyor!

25 Ocak 2019, 21:33
Paylaş
Sulardaki kimyasallar tehlike saçıyor!

Avrupa Çevre Ajansı yayınladığı raporla, Avrupa’daki göller, nehirler ve diğer sulak alanlarda düşük konsantrasyon düzeyinde mevcut olan kimyasal madde kalıntılarının 'kokteyl etkisi' ile yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan ve göl, nehir ve sulak alanlardaki kimyasalların etkisine vurgu yapılan raporunda, Avrupa genelinde tehlikeli kimyasal maddelerin sulara karışmasını önlemek için gösterilen çabaların genel olarak olumlu sonuçlar verdiği, bununla birlikte cıva ve brom ile birleşmiş alev geciktiriciler ve AB Su Çerçeve Yönergesi kapsamında öncelenmemiş olan zararlı kimyasalların çevreye olumsuz etkilerinin ele alınmasında yeterli sonuç sağlanamadığına dikkat çekildi.

“Kokteyl etkisi” ile kimyasalların tehlikesi artıyor

Avrupa Çevre Ajansı Raporunda yer verilen bazı bulgular şöyle:

Kadmiyum, kurşun ve nikel gibi Su Çerçeve Yönergesi kapsamında listelenen bir dizi tehlikeli madde ile klorfenvinfos ve simazin gibi pestisitlerin çevreye salımının önlenmesine yönelik tedbirler bu maddelerin su kütlelerine karışmasını önlemekte etkili olmuştur.

Mikro kirletici maddeler ve zararsız konsantrasyonlarda mevcut olan farklı kimyasal atıkların bileşiminin ortaya koyduğu 'kokteyl etkisi', doğaya ve insan sağlığına zararlı olabilir.

Avrupa Çevre Ajansı Raporu'ndan su kaynaklarına sızan kimyasal maddeler

Doğada bulunan su kaynaklarına sızan kimyasal maddeler, doğal mineral tuzlar ve organik bileşenlerin yanı sıra atık sular ve sulama kanallarından gelen sulara karışarak, zararlı kimyasal bileşenlerin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.

Herhangi bir yerden alınan tek bir tatlı su numunesinde düşük konsantrasyonlar halinde bulunan birkaç yüz adet organik kimyasal maddenin tespit edilmesine yaygın olarak rastlanmaktadır.

Kimyasal maddelerin doğaya salımına ilişkin verilerin toplanması ve saklanması çalışmalarına hız verilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Su kaynaklarının sadece yüzde 38’inde kalıntı düzeyi istenen aralıklarda!

AB genelinde izleme altındaki göl, nehir ve diğer yer üstü su kaynaklarının sadece %38’inde kimyasal madde kalıntı düzeyi istenen aralıklarda bulunmaktadır.

Termometrelerde, pil ve boya üretiminde eskiden yaygın bir şekilde kullanılmış olan cıva kalıntılarına Avrupa’daki büyük su kaynaklarında rastlanmaya devam edilmektedir.

Cıvadan sonra Avrupa’daki su kaynaklarında en fazla rastlanan maddeler arasında polibromlu difenileterler ve organik madde yakmak suretiyle üretilen kanserojen maddeler olan PAH’ler yer almaktadır.

İngilizce Raporun tamamı için buraya tıklayınız.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.