Gıda Hattı

Süt Üreticilerine Destek Vereceğiz

20 Mayıs 2008, 10:09
Paylaş

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, süt üreticilerine destek vereceklerini söyledi. Eker, "Hem hayvan başına destek vereceğiz, hem de süt ve yem desteği vereceğiz" dedi.

Eker, TBMM Genel Kurulu'nda, MHP Adana Milletvekili Kürşat Atılgan'ın "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı gündemdışı konuşmaya Hükümet adına cevap verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yıllarda nüfusun yüzde 90'nın kırsal kesimde yaşadığını ve büyük bir bölümünün de tarımla uğraştığını anlatan Eker, bugün kırsal kesimde 20.8 milyon nüfusun yaşadığını, toplam çalışanların da yüzde 26,4'ünün tarım sektöründe bulunduğunu söyledi. Eker, Türkiye'de kayıtlı 5.6 milyon çiftçinin 3 milyon işletmesi bulunduğunu belirterek, dünyanın her yerinde çiftçilerin başta doğa şartları olmak üzere bazı olumsuz şartlardan etkilendiklerini kaydetti. Bu yüzden de çiftçilerin gelir düzeyinin diğer sektörlere göre düşük kaldığını anlatan Eker, susuzluk, ithal girdi fiyatlarındaki artış ile mazot fiyatlarındaki artışın çiftçilerin gelir kaybına uğramasına yol açan faktörler arasında bulunduğunu bildirdi. Tarımın sadece gıda için değil, çevre ve sürdürülebilir kalkınma içinde önemli olduğunu vurgulayan Eker, Türkiye'nin tarımsal gayri safi milli hasılasının 50.7 milyar YTL olduğunu, tarımsal ihracatının da 10 milyar YTL'ye ulaştığını ifade etti.

Eker, süt üreticilerini de destekleneceğini belirterek, "Hem hayvan başına destek vereceğiz hem de süt ve yem desteği vereceğiz" dedi.

Tarımsal kredi faizlerinin düşürülmesi ve kredi kullanımının artırılması için çalışma yaptıklarını bildiren Eker, kırsal kalkınma yatırımlarına da destek verdiklerini hatırlattı. Sertifikalı tohumluk ve fide kullanımını da teşvik ettiklerini anlatan Eker, 650 milyon hektarlık alana yeni fideler dikildiğini, dikilen zeytin ağacı sayısının da 40 milyonu bulduğunu söyledi. Bakan Eker, Türkiye'nin kuraklık riski altında bulunduğuna işaret ederek, bunun için kurak alanlarda yetişen ürün çeşitleri geliştirmeye başladıklarını bildirdi. Eker, Tarımsal Kuraklık Eylem Planı'nı yürürlüğe koyduklarını ifade etti

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.